Bouw tijdens jouw werkvakantie aan

een leefbare buurt in Zoetermeer

Wat

Wie

Waar

Waarom

Wat ga je doen?

Om Oosterheem, een interculturele wijk met 11 buurten in Zoetermeer, een positieve impuls te geven ga je samen met de buurtbewoners en een groep jongeren uit de wijk de handen uit de mouwen steken om de buurt gezellig te maken. Je gaat mooie groene ontmoetingsplekken creëren en de voortuinen opknappen zodat er een betere sfeer ontstaat.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit de vele verschillende bewoners van de wijk Oosterheem. Er is veel overlast op allerlei gebied in deze buurten, waardoor veel mensen in angst leven. Er zijn groepen jongeren die op straat intimiderend en crimineel gedrag vertonen. Bewoners laten hun kinderen uit angst niet buiten spelen. Toch is er ook een tegengeluid: er zijn jongeren uit dezelfde wijk die inmiddels deel uitmaken van jongerenwerk en deze groep zal ook betrokken worden bij het project, evenals de buurtbewoners zelf. Het is geweldig dat de World Servants deelnemers samen met deze lokale jongeren een positief geluid kunnen laten horen en laten zien in deze wijk.

Waar ga je dat doen?

Zoetermeer is de derde stad van Zuid-Holland met 125.000 inwoners. De wijk Oosterheem is de nieuwste wijk van de stad, maar helaas ook een wijk met een grote sociale problematiek. De buurten waar we aan de slag gaan, zijn ongeveer 20 jaar geleden gebouwd en er wonen mensen van alle leeftijden en van zeer diverse culturele achtergronden. De wijk bestaat uit een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Op het zicht lijkt het een keurige wijk, maar de sociale problemen brengen veel uitdagingen met zich mee.

Waarom?

In de buurten wordt gewerkt aan een integrale aanpak op het gebied van sociale cohesie, veiligheid en financiën. Het project draagt daaraan bij door de bewoners met elkaar te verbinden en de veerkracht groter te maken. Het uiteindelijke doel is dat de bewoners zich eigenaar gaan voelen en verantwoordelijkheid gaan nemen voor de leefbaarheid in de buurt.

27-7 tot 6-8-2021

Verandering

Meer

Nieuws

Verandering

Door de komst van de World Servants groep en de samenwerking, die wordt gezocht met de buurtbewoners en de jongerengroep, zullen de bewoners uit de buurt zich realiseren dat zij zelf het verschil kunnen maken, door met elkaar de schouders eronder te zetten. Dit kan een enorme verandering in de buurt teweeg brengen en zorgen voor een veilige omgeving.

Wat doe je nog meer?

Er zijn verschillende ideeën over wat je nog meer kan doen. Wat dacht je van een buurtfeest in die buurt organiseren en een sportevenement met de jongerengroep? Ook zou een kinderfeest voor kinderen uit de buurt geweldig zijn, evenals contacten leggen met mensen die in de daklozenopvang zitten. Voor een ontspannen middag kan een bezoekje aan het strand aan de Noord A niet ontbreken!