Bouw van een leefbare buurt in Zoetermeer

Dit project is zonder groep uitgevoerd.

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Zoetermeer


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Gebied
Verandering

Zoetermeer is de derde stad van Zuid-Holland met 125.000 inwoners. De wijk Oosterheem is de nieuwste wijk van de stad, maar helaas ook een wijk met een grote sociale problematiek. De buurten waar we aan de slag gaan, zijn ongeveer 20 jaar geleden gebouwd en er wonen mensen van alle leeftijden en van zeer diverse culturele achtergronden. De wijk bestaat uit een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Op het zicht lijkt het een keurige wijk, maar de sociale problemen brengen veel uitdagingen met zich mee.

Door de komst van de World Servants groep en de samenwerking, die wordt gezocht met de buurtbewoners en de jongerengroep, zullen de bewoners uit de buurt zich realiseren dat zij zelf het verschil kunnen maken, door met elkaar de schouders eronder te zetten. Dit kan een enorme verandering in de buurt teweeg brengen en zorgen voor een veilige omgeving.