Alle updates over actie 'Statiegeld actie bij supermarkten'

Dank aan de AH in de Kopermolen in Leiden!

Dank aan alle klanten van de AH in de Kopermolen in Leiden, alwaar we met de emballagezuil 417,00 euro hebben opgehaald in november om onderwijs in Malawi mogelijk te maken. We willen met de groep World Servants Leiderdorp ook dhr. R. Bakhuis, supermarktmanager AH Kopermolen, bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit goede doel te ondersteunen middels de emballagezuil. In juli 2020 vertrekken we met 21 jongeren en zes leiders om een klaslokaal, latrines en een meisjes verschoningsruimte te bouwen, waardoor onderwijs in het dorp Endhlaleni in Malawi mogelijk wordt gemaakt én wordt voortgezet door het dorp zelf.