Alle updates van groep Leiderdorp

Persbericht Malawi 2020 -> Malawi 2021

De groep jongeren uit Leiderdorp, die deze zomer de handen uit de mouwen zouden steken in Malawi, gaan een jaar later op reis. World Servants, de organisatie waar zij zich voor inzetten, is er in geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die hen gaat vervoeren, te regelen dat de reis verplaatst kan worden naar volgend jaar. Daardoor kunnen zij alsnog dienstbaar zijn in Endhaleni, Malawi, alleen een jaar later. Natuurlijk waren ze graag dit jaar al op reis gegaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord. Het bouwproject waar de jongeren aan meewerken gaat alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisatie gegarandeerd. De fundering is alvast gelegd. Volgend jaar steekt de groep samen met de gemeenschap de handen uit de mouwen om het gebouw daadwerkelijk te realiseren. De mensen uit Endhaleni zien er erg naar uit om dat samen te doen, net zoals de groep ook uitziet naar de samenwerking met hen. Zo kunnen beide partijen veel van elkaar leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van deze reis is. Nieuwe deelnemers aan deze reis zijn ook welkom. Het uitstellen van de werkvakantie brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor de ondersteuning en impact van de reis moet uitgeven. Samen met World Servants gaan de jongeren ervoor om €852,- per persoon extra te werven, naast de ongeveer €2500,- die dit jaar al geworven is. De supporters van World Servants dragen per deelnemer €250,- bij. Dat betekent dat de groep ervoor gaat om in het komende jaar per deelnemer nog €602,- op te halen. Meer hierover is te lezen op worldservants.nl/challenge2021. Voor vragen of ideeën kunt U contact opnemen met de stuurgroep Malawi 2021 via mailadres worldservantsleiderdorp@gmail.com.

Dank aan alle sporters van Sportcentrum Van Houdt in Leiderdorp!

Dank aan alle lieve mensen die donaties in de kikkerspaarpot hebben gedaan, welke binnen in het sportcentrum op de balie stond. De donaties hebben bij elkaar €112,50 opgebracht! Met dit geld bouwen we aan een betere toekomst voor én met de kinderen en volwassenen in het dorp Endhlaleni in Malawi in juli 2020. Een betere toekomst d.m.v. onderwijs!

Dank aan AH in Voorhout

Heel veel dank aan de AH in Voorhout voor het beschikbaar stellen van de emballage verzamelbox. Het fantastische bedrag van € 442,65 hebben we opgehaald dankzij de klanten van deze AH die hun statiegeldbon gedoneerd hebben!!! Wij danken de supermarktmanager dhr. P. Postma en assistent supermarktmanager mw. R. van Zanten van deze Albert Heijn en alle klanten die gedoneerd hebben om dichterbij ons financieel doel te komen. Het geld inzamelen voor ons werkproject in Malawi, Afrika in de zomer van 2020 onder de ‘vlag’ van World Servants Nederland. De actiegroep World Servants Leiderdorp gaat drie weken in de zomervakantie van 2020 met 22 deelnemers (leeftijd 16 t/m 23 jaar) en een stuurgroep van zes volwassenen fysiek en onder leiding van een lokale aannemer in Malawi in de plaats Endhlaleni bouwen aan twee leslokalen, latrines en een verschoningsruimte voor meisjes. Dit om onderwijs mogelijk te maken voor de lokale bevolking wat door de lokale bevolking ook in stand wordt gehouden.

Donatie van Fonds 1818!

Fonds 1818 kent World Servants Leiderdorp een donatie toe van maximaal EUR 5.600,- bestemd voor de werkreis voor 22 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar uit Leiderdorp naar Malawi, samen met 6 begeleiders. De maximale bijdrage per deelnemer is € 200,-. Fantastisch nieuws voor onze sponsoractie en een zeer welkome aanvulling! www.fonds1818.nl

Dank aan AH Hooigracht in Leiden voor opbrengst statiegeld actie voor Malawi 2020

Dank AH Hooigracht voor het beschikbaar stellen van de emballage verzamelbox. Het fantastische bedrag van € 195,95 hebben we opgehaald dankzij de klanten van deze AH die hun statiegeldbon gedoneerd hebben!!! Wij danken de bedrijfsleider van deze Albert Heijn en alle klanten die gedoneerd hebben om dichterbij ons financieel doel te komen. Namelijk geld inzamelen voor ons werkproject in Malawi, Afrika in de zomer van 2020. 3 weken bouwen aan een lokaal project in Malawi met 22 deelnemers uit Leiderdorp onder de ‘vlag’ van World Servants Nederland. Actiegroep Leiderdorp gaat 3 weken in de zomervakantie van 2020 met 22 deelnemers (leeftijd 16 t/m 23 jaar) en een stuurgroep van 6 volwassenen fysiek en onder leiding van een lokale aannemer in Malawi in de plaats Endhlaleni bouwen aan twee leslokalen, latrines en een verschoningsruimte voor meisjes.

Dank AH Winkelhof voor de sponsoring van de vaderdag ontbijtjes 16 juni 2019!!!

Onze 1e actie is goed van start gegaan! 50 vaders zijn in het zonnetje gezet middels een ontbijt persoonlijk bezorgd door één van de deelnemers van deze actie. De volledige opbrengst gaat naar ons project Malawi 2020 (zie website voor beschrijving hiervan). Nogmaals dank AH Winkelhof voor de belangeloze sponsoring.

Vaderdagactie

Onze eerste actie is van start! Zet je vader in het zonnetje op 16 juni.

Vaderdagactie

Onze eerste actie is van start! Zet je vader in het zonnetje op 16 juni.