Een leerzame les!

Vanmiddag hebben Wytske, Elise en Geary een les gegeven over moed aan de leerlingen van het Liudger die het MODUS traject volgen. Eerst hebben de actiegroep leden zichzelf voorgesteld door middel van filmpjes en verteld over het project aankomende zomer. Om met zo'n reis mee te gaan heb je moed nodig! Daarna heeft Wytske Elise en Geary geïnterviewd over waar zij moed voor nodig hebben, hoe ze andere mensen moed in spreken en dat je moed nodig hebt om voor je geloof uit te komen. Vervolgens hebben de leerlingen in kleine groepjes over dezelfde vragen nagedacht en gesproken. Vervolgens hebben ze een symbool ontworpen wat voor hun moed omschrijft en dit aan elkaar gepresenteerd, iets waar je ook zeker moed voor nodig hebt. Tenslotte werden er stellingen besproken, de leerlingen waren allemaal erg eensgezind of ze het er mee eens waren of niet. Al met al was het voor zowel de leerlingen als de actiegroep leden een leerzame les!

Ga naar de actiepagina

Geary Dantuma

Na een heel geslaagd project in 2017 gaan we opnieuw bouwen aan verandering! We hopen opnieuw een verschil te kunnen maken door klaslokalen neer te zetten, het kinderwerk en te leren van elkaar.

Actiepagina van Geary