Open deur dienst

Op zondagavond 17 maart werkten we mee aan een Open deur Dienst in Bleiswijk.
Muzikale medewerking werd verleend door Alexander (saxofoon), Sander Verhoeff (orgel en piano), Jedidja (djembe) en er was hulp van 'buiten', namelijk Josien, Judith en Aran.
Ilse had een filmpje gemaakt, dat door Wouter werd ingeleid. Marlieke deed de geloofsbelijdenis en Maarten de Schriftlezing.
De preek ging over Jesaja 58, waarin het gaat over 'recht doen'. Daarin werd de link gelegd met het World Servants project.
De dienst is terug te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/834/events/recording/171069840000834

Ga naar de actiepagina

Johan Sparreboom

Vanuit de motivatie van Micha 6:8 draag ik graag mijn steentje bij om, samen met een grote groep jongeren vanuit de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk, acties te voeren en uiteindelijk onderweg te gaan. Ik zie ernaar uit om mensen in een ander werelddeel te ontmoeten.

Actiepagina van Johan