Persbericht Malawi 2020 -> Malawi 2021

De groep jongeren uit Leiderdorp, die deze zomer de handen uit de mouwen zouden steken in Malawi, gaan een jaar later op reis.

World Servants, de organisatie waar zij zich voor inzetten, is er in geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die hen gaat vervoeren, te regelen dat de reis verplaatst kan worden naar volgend jaar. Daardoor kunnen zij alsnog dienstbaar zijn in Endhaleni, Malawi, alleen een jaar later. Natuurlijk waren ze graag dit jaar al op reis gegaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord.

Het bouwproject waar de jongeren aan meewerken gaat alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisatie gegarandeerd. De fundering is alvast gelegd. Volgend jaar steekt de groep samen met de gemeenschap de handen uit de mouwen om het gebouw daadwerkelijk te realiseren. De mensen uit Endhaleni zien er erg naar uit om dat samen te doen, net zoals de groep ook uitziet naar de samenwerking met hen. Zo kunnen beide partijen veel van elkaar leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van deze reis is. Nieuwe deelnemers aan deze reis zijn ook welkom.

Het uitstellen van de werkvakantie brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor de ondersteuning en impact van de reis moet uitgeven. Samen met World Servants gaan de jongeren ervoor om €852,- per persoon extra te werven, naast de ongeveer €2500,- die dit jaar al geworven is. De supporters van World Servants dragen per deelnemer €250,- bij. Dat betekent dat de groep ervoor gaat om in het komende jaar per deelnemer nog €602,- op te halen. Meer hierover is te lezen op worldservants.nl/challenge2021.

Voor vragen of ideeën kunt U contact opnemen met de stuurgroep Malawi 2021 via mailadres worldservantsleiderdorp@gmail.com.

Ga naar de groepspagina