Christelijke organisaties: haal je lamp onder de korenmaat vandaan

27 jan 2017 - 13:51 | Theunis Sjoerd Elzinga | Nederland

‘Christelijke organisaties, laat je authentieke getuigenis voorop staan’, is de moraal van het artikel over de C100 in het ND van afgelopen maandag. Te vaak opereren christelijke organisaties in de luwte en zijn ze terughoudend met het tonen van hun echte drijfveren. Christelijke organisaties zouden in de maatschappij juist moeten laten zien waar ze het verschil maken en vooral waarom ze dat doen, stelt Gert-Jan Segers. Als jongerenorganisatie kan World Servants dat standpunt volledig onderstrepen. We merken bij de 800 christelijke en niet-christelijke jongeren die ieder jaar betrokken zijn dat ze enthousiast worden van een authentiek verhaal en een uitgesproken missie.

De invloed van christelijke organisaties in de samenleving loopt terug. Veel organisaties hebben moeite om hun standpunten breed uit te dragen in de maatschappij. In reactie daarop doen ze concessies aan hun boodschap, door die algemener te maken en juist het unieke uit hun identiteit te verzwijgen. Daarmee zetten ze een vicieuze cirkel in gang, die er uiteindelijk voor zal zorgen dat deze organisaties een steeds minder betekenisvolle rol in de samenleving gaan spelen.

Mensen, zeker jongeren, willen horen bij bewegingen die puur, oprecht en echt zijn. Uitgesproken zijn over je missie leidt tot zichtbare resultaten. Het geven van een getuigenis doet dienen, ook door mensen die de onderliggende waarden niet persé onderschrijven. De missie van World Servants is om vanuit het geloof in Jezus Christus jongeren enthousiast te maken om zich dienstbaar in te zetten in de wereld. Vanuit die missie zijn jongeren actief in ontwikkelingslanden. Van hen is ongeveer een derde niet kerkelijk betrokken. Ze voelen zich aangetrokken tot de organisatie omdat de missie van dienstbaarheid hen aanspreekt.

Het past een christelijke organisatie niet om hun lamp onder de korenmaat te zetten. De opdracht uit Mattheüs 5 is helder: maak jezelf zichtbaar voor alle mensen, zodat ze je goede daden zien en God zichtbaar wordt door jou. Dat betekent dat een organisatie die zichzelf christelijk noemt die missie moet uitleven. Juist door aan te geven wat je drijfveer is, bouw je aan het Koninkrijk. Organisaties moeten hun missie praktisch maken, en zo het geloof dichtbij mensen brengen.

Gelukkig bekennen de laatste tijd steeds meer organisaties kleur. Duidelijk zijn over je beweegredenen schrikt mensen niet af, maar het opent juist deuren. Het geeft mogelijkheden om je verhaal te vertellen. Juist door uitgesproken te zijn komen kansen om het verschil te maken. Bij de 250 niet-kerkelijke jongeren die World Servants ieder jaar aantrekt wekt die oprechte houding interesse in het geloof en de christelijke principes. Juist daardoor bereiken we ook buiten de kerk volop jongeren met een Christusgericht verhaal.