Malawi | Het verhaal van de ouders uit Matipa

De ouders uit Matipa zijn blij met de nieuwe klaslokalen die met hulp van World Servants zijn gerealiseerd. Ze vertellen hun verhaal.

Lees verder

Malawi | De leerkrachten uit Matipa vertellen hun verhaal...

Er is veel veranderd op de school in Matipa in Malawi. De leerkrachten van de school vertellen hun verhaal.

Lees verder

Brazilië | 'De meisjes uit de groep hebben ons geïnspireerd'

Genilda is een vrouw van dertig jaar met een zoon van vijf jaar en een dochter van zeven jaar. De jongste gaat naar de crèche en de oudste gaat al naar school. Marianne is een vrouw van 24 jaar en heeft een dochter van 0,5 jaar en één van 8 jaar. De jongste gaat al naar de crèche en de oudste gaat naar school.

Lees verder

Brazilië | 'Met de crèche krijg ik de kans om te werken'

Marylde is een jonge vrouw. Haar zoon bezoekt de crèche in Paulistas. Ze vertelt wat het project voor haar en de gemeenschap heeft betekend.

Lees verder

Ecuador | 'Onze kinderen gaan nu met plezier naar school'

Limoncito, is een kleine gemeenschap in de kustprovincie Esmeraldas. Hier bouwde World Servants in 2011 mee aan een school. Het gaat er nu erg goed. De kinderen gaan met veel plezier naar school en er is zelfs een ouderraad opgericht.

Lees verder

India | 'Alle kinderen in de hoogste klas zijn geslaagd!'

Father Peter Serrao van de school in Vittal in India vertelt wat de nieuwe school betekent voor de kinderen.

Lees verder

Malawi | World Servants in Malawi, bouwen helpt de ontwikkeling van de mens

'Het gevoel van eigenwaarde groeit omdat er mensen uit Nederland naar Malawi komen om te helpen,' vertelt projectlandcoördinator Vincent Sichinga uit Malawi. Hij vertelt hoe World Servants bouwt aan verandering.

Lees verder

Bangladesh | Een bezoek aan Bangladesh; mogelijk een nieuw projectland

'Bangladesh. Wat een land.' Zo begint projectmanager Jan van der Leest zijn verslag van zijn werkbezoek aan dit land. Hij is daar om te onderzoeken of dit mogelijk een nieuw projectland voor World Servants is. Jan heeft gesproken met de Christian Service Society; de mogelijke nieuwe partner.

Lees verder

India | Toekomst voor 33 prachtige meiden

In 2012 kon er geen World Servants-groep naar Balkunje om mee te bouwen aan een opvang voor meisjes vanwege het niet verkrijgen van een visum. Samen met onze partner heeft World Servants er wel voor gezorgd dat het project is afgebouwd. Jan van der Leest bezocht het project in 2013 en hij doet verslag.

Lees verder

Zuid-Afrika | Een leerzaam project voor Justice en Hilda uit Rooigrond

Projectmanager Jan van der Leest bezocht in het najaar van 2013 het project in Rooigrond, Zuid-Afrika om terug te kijken op het project van die zomer daarvoor. Hij sprak onder meer met vier lokale deelnemers van het project. Jan doet verslag van dit gesprek.

Lees verder

Pagina's