Projectlanden

Wil jij vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland? Check hieronder alle projectlanden waar World Servants actief is.

Bangladesh

World Servants werkt sinds 2015 in Bangladesh. Dit doen we samen met de lokale organisatie Leprosy Mission Bangladesh.

Vlag van Bangladesh

Bolivia

World Servants is sinds 1994 werkzaam in Bolivia. Het percentage kinderen dat niet naar school gaat of de basisschool niet afmaakt is groot. World Servants assisteert bij het bouwen van scholen, klaslokalen en lerarenwoningen.

Vlag van Bolivia

Botswana

World Servants werkt vanaf 2012 mee aan projecten van Youth for Christ Southern Africa. Vanaf 2016 werken World Servants en YfCSA samen in Botswana.

Vlag van Botswana

Brazilië

Eerder werkte World Servants al jarenlang in Brazilië. In 2020 wordt er voor het eerst sinds 2013 weer een World Servants-project uitgevoerd in samenwerking met BEM.

Vlag van Brazilië

Colombia

In 2018 gaat World Servants voor het eerst naar Colombia. Samen met Woord en Daad en in samenwerking met onze Colombiaanse partnerorganisatie Conviventia, zal World Servants hier onderwijsprojecten uitvoeren. 

Vlag van Colombia

Congo (Democratische Republiek)

World Servants ondersteunt WEM Nederland bij de groepsreizen die de organisatie aanbiedt aan haar achterban. 

Vlag van Congo (Democratische Republiek)

Ecuador

World Servants bouwt al vanaf 1988 in Ecuador. Het land kent een wisselend klimaat en er wonen veel verschillende bevolkingsgroepen. Eerder bouwde World Servants vooral voor de Quecha indianen, de oorspronkelijke bewoners die in het hoogland (de Andes) leven. Tegenwoordig werkt World Servants ook in kleine dorpjes in de laaglanden. In deze gebieden wonen ook mensen die oorspronkelijk uit andere landen komen. Samen met de lokale organisatie Maquita werkt World Servants aan scholen, klinieken en multifunctionele centra.

Vlag van Ecuador

Ethiopië

Er zijn veel problemen met het onderwijs in Ethiopië. De problemen komen met name voort uit een groot tekort aan schoolgebouwen, leermiddelen en leerkrachten. De leerlingen moeten soms ver reizen om bij een basisschool te komen. Samen met Kayle Heywet Church werkt World Servants sinds 2012 aan de verbetering van het onderwijs door mee te bouwen aan klaslokalen en latrines.

Vlag van Ethiopië

Ghana

World Servants ondersteunt in Ghana partnerorganisatie AG Care Ghana. World Servants helpt hen bij de uitvoering van hun projecten in het minst ontwikkelde deel van Ghana, namelijk in het noorden in de streek rond Tamale. Het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg zijn de voornaamste doelen.

Vlag van Ghana

Guatemala

Vanaf 2014 bouwt World Servants in Guatemala. Samen met partner AMG bouwen we in dit land waar veel armoede is. 

Vlag van Guatemala

Haïti

Haïti is sinds 2007 een projectland van World Servants. In het noorden van deze republiek helpt World Servants partnerorganisatie BHM, Baptist Haïti Mission, om de gezondheidssituatie en het onderwijs te verbeteren. Dit doen we door te assisteren bij de aanleg van waterleidingen en het bouwen van klaslokalen. 

Vlag van Haïti

India

Binnenkort meer informatie.

Vlag van India

Jamaica

Binnenkort meer informatie.

Vlag van Jamaica

Kenia

World Servants werkt al sinds 1993 in Kenia. Sinds 2010 kunnen studenten van de Christelijke Hogeschool Ede een Indepth reis naar Kenia maken. Deze reizen staan niet in het teken van bouwen, maar je steekt je handen uit de mouwen op allerlei andere manieren. World Servants organiseert deze reizen samen met ontwikkelingsorganisatie LISP uit Kenia.

Vlag van Kenia

Malawi

Sinds 2005 werkt World Servants in Malawi samen met partnerorganisatie CCAP aan de verbetering van het onderwijs. In het noordelijke deel van Malawi zijn veel kleine plattelandsgemeentes waar behoefte is aan onder andere goede schoolgebouwen.

Vlag van Malawi

Myanmar

World Servants werkt vanaf 2016 samen met The Leprosy Mission. Deze internationale organisatie biedt hulp aan leprapatiënten in verschillende ontwikkelingslanden in Azië. In Myanmar helpt World Servants bij het bouwen van ondersteunende faciliteiten voor deze centra voor leprapatiënten.

Vlag van Myanmar

Nepal

Binnenkort meer informatie.

Vlag van Nepal

Oeganda

In 2019 zal World Servants voor het eerst een reis naar Oeganda maken. Dit land dat in het verleden geteisterd is door veel geweld, kampt vandaag de dag nog met veel armoede. Samen met partnerorganisatie AEE Uganda zet World Servants zich in voor ontwikkeling in de lokale gemeenschappen. Gebruik jij jouw zomer op om werkvakantie naar Oeganda te gaan en mee te bouwen aan nieuwe kansen voor de jonge kinderen in dit land?

Vlag van Oeganda

Oekraïne

De Oekraïne of officieel Oekraïne is sinds de onafhankelijkheid het enige Europese land waar World Servants actief is. In dit land wordt vooral gewerkt in het gebied Trans-Karpaten, een gebied dat voor de Tweede Wereldoorlog hoorde bij Hongarije. Het overgrote deel van de mensen is dan ook van Hongaarse afkomst. Het doel is om op die plaatsen te assisteren waar weinig of geen hulp is van anderen.

Vlag van Oekraïne

Panama

Binnenkort meer informatie.

Vlag van Panama

Rwanda

Samen met Red een Kind en haar partnerorganisatie AEE werkt World Servants aan verschillende projecten in het zuidwesten van Rwanda. 

Vlag van Rwanda

Sierra Leone

Al sinds 2009 werkt World Servants in Sierra Leone samen met de Cotton Tree Foundation. De eerste jaren werden de bouwprojecten in samenwerking met Woord en Daad uitgevoerd. Vanaf 2011 organiseert World Servants zelf projecten samen met de Cotton Tree Foundation. 

Vlag van Sierra Leone

Tanzania

Samen met het Leger des Heils bouwt World Servants aan verandering in Tanzania voor kinderen met een beperking.

Vlag van Tanzania

Zambia

In Zambia ondersteunt World Servants sinds 1999 diverse gemeenschappen in het Mkushi district. Het gaat hierbij om onderwijs- en gezondheidszorgprojecten zoals de bouw van scholen en klinieken. Daarnaast bouwen we ook woningen voor de bijbehorende lokale stafmedewerkers, zodat ze voor hun werk niet meer kilometers hoeven te reizen op slecht begaanbare wegen. Zo kunnen zij gemakkelijker hun beroep uitoefenen. Sinds 2010 werken we ook in Lundazi district waar we ons focussen op de verbetering van het onderwijs in het disctrict.

Vlag van Zambia

Zimbabwe

World Servants werkt vanaf 2012 mee aan projecten van Youth for Christ Southern Africa. Vanaf 2016 werken World Servants en YfCSA samen in Zimbabwe.

Vlag van Zimbabwe

Zuid-Afrika

World Servants is sinds 2012 actief in dit prachtig land. Het begon destijds met een samenwerking met Youth for Christ South Africa in een wel bijzonder concept, namelijk een groep vormen met jongeren uit Zuid Afrika én Nederland. Dit was een mooie uitdaging en heeft 5 renovatie projecten opgeleverd in de provincies Noord-West en Mpumalanga. Na deze projecten wilde Youth for Christ South Africa ook graag projecten in andere landen in de regio projecten organiseren, en heeft een project georganiseerd in Lesotho en is daarna gestart met een groter renovatie project in Zimbabwe. Tegelijkertijd is door omstandigheden de organisatie in Zuid Afrika gestopt met deze projecten.

In de zomer van 2019 is er opnieuw een project gefacilitieerd in Zuid Afrika door World Servants in samenwerking met de organisatie Good News ZA (GNZA). Zij hebben de visie om jongeren een betere toekomst te bieden en doen actief jongerenwerk in de West Kaap. Ze zijn gestart om hun droom te realiseren door een jongeren centrum te bouwen in het dorp Karatara, in de buurt van de stad Knysna aan de zuidkust. Samen met jongeren uit de achterban van deze organisatie faciliteert World Servants hier projecten.

Vlag van Zuid-Afrika