Bijzondere reden om je kind naar deze high school te sturen

Projectupdate van 6 maart 2017 door Jan-Paul Apon en Elise de Jong


Terrein schoolVoorkant van de schoolDe schooldirecteurBinnenkant school

Tijdens ons bezoek aan de school, vertelde de plaatsvervangend hoofdonderwijzer dat het aantal studenten gedaald was tot 285 de laatste paar maanden. De hoofdreden hiervoor is dat de school vergoeding (per termijn ongeveer 150 euro) te veel is voor sommige ouders. Ze hebben het geld van hun gewassen eerst nodig om kosten te betalen.
De groep kinderen op wie dit van toepassing is, zal terug naar school komen na het oogst seizoen. De school heeft een regeling voor hen gemaakt. Als ze weer naar school gaan komen zij in een speciale klas, waar ze de kans krijgen om de gemiste leerstof in te halen. Deze groep kinderen zitten allemaal in klas 8-10. Daarnaast heeft de school ook aangeboden dat de ouders die met hun professionele vaardigheden de school kunnen helpen, dit kunnen inzetten als betaalmiddel voor het schoolgeld.

Interessant detail wat de plaatsvervangend hoofdonderwijzer ons vertelde, was dat een deel van de leerlingen helemaal uit Lusaka komt om naar deze high school te gaan. Één van de redenen van de ouders om hun kinderen naar Miloso te sturen, is dat de resultaten op deze school erg goed zijn, maar een andere opvallende reden was dat de leerlingen hier niet worden afgeleid door allerlei leuke nevenactiviteiten. In vergelijking met de hoofdstad Lusaka, is hier helemaal niks te doen en te beleven is in deze rurale omgeving. Dus kunnen de leerlingen zich beter concentreren op school, wat resulteert in betere cijfers dan andere scholen. Toen we later spraken met een groep studenten die uit Lusaka kwamen, vertelden ze ons dezelfde reden voor deze schoolkeuze.

Uiteindelijk is deze high school bedoelt voor de kinderen uit de omgeving die anders niet naar een high school in de buurt kunnen, maar tegelijkertijd wil de school wel zoveel mogelijk alle beschikbare plekken benutten. Daarom ontwikkeld de school nieuw beleid om op de verschillende ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen.

Verder is de school blij met de ontwikkelingen. Ook groeit de school gestaag qua aantal docenten: op dit moment zijn er al 31 docenten werkzaam op school. Voor een aantal exacte vakken, zoals wis-, natuur- en scheikunde zijn nog een aantal docenten nodig, maar de school is hard bezig om de doelstelling van 40 docenten te halen.

De prestaties op school zijn goed: het slagingspercentage van de school in 2015 was 95.30%, maar in 2016 is dit gestegen naar 98,30%. Een erg hoog percentage!

Al met al een zeer hoopvol bezoek en goed om de ontwikkelingen te zien en te blijven volgen.