Zambia | ‘Het project heeft ons dorp en mindset veranderd!’

2012 - In een krap lokaaltje met een dak van hout en riet krijgen 112 kinderen les, dat was de hele school. Hier bracht World Servants groep ZA512 verandering in door het bouwen van klaslokalen. Welke verandering? Dat werd afgelopen zomer duidelijk toen een aantal deelnemers bij dit project langs gingen.

Een project heeft op een dorp veel impact, niet alleen op de mensen zelf maar ook op de omgeving. De school heeft voor veel bedrijvigheid en inzet gezorgd. Zoals de bevolking zegt: ‘Het project heeft ons dorp en mindset veranderd!’

De belangrijkste verandering is dat het project de bevolking heeft laten zien dat ze hun tijd, kracht, wijsheid en materiaal goed moeten gebruiken en geduld moeten hebben. Ook de verandering met betrekking tot de betrokkenheid in de gemeenschap is erg merkbaar. Bijna alle ouders sturen hun kinderen naar school waardoor er inmiddels zes kinderen naar grade 8 (op een andere school) gaan, voorheen waren dit maar twee leerlingen. Met de bouw van meer klaslokalen komen er nog meer hogere klassen op de school in Champhanji en hoeven de kinderen niet meer naar een andere school in de buurt. Maar de school wordt niet alleen gebruikt door de leerlingen en hun leraren. Het is een plek van ontmoeting geworden. Handelaren ontmoeten elkaar, vrouwen komen bij elkaar en ook medische hulpverleners komen naar de school. Ook zijn de Bijbelverhalen, liedjes en spellen van de groep blijven hangen, de verhalen worden nog steeds verteld. Hierdoor zijn zelfs mensen tot geloof gekomen!

Het project heeft ons dorp en mindset veranderd

een dorpsbewoner uit Champanji