Compenseer de CO2-uitstoot van jouw reis

...met Climate Stewards

Voor de compensatie van onze CO2-uitstoot werkt World Servants samen met Climate Stewards.

Lokale ontwikkeling

Climate Stewards compenseert CO2 door te investeren in kleinschalige compensatieprojecten in ontwikkelingslanden. Kleinschalig, omdat de focus niet alleen ligt op CO2-compensatie, maar ook op een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap zelf. Dit is niet de goedkoopste manier van compenseren, maar wel de manier die voor de grootste impact zorgt. Deze visie sluit perfect aan bij de werkwijze van World Servants.

Projecten

Op dit moment investeert Climate Stewards in de volgende projecten:

  • Bomen planten in Ghana, Kenia, Oeganda en Tanzania
  • Energiezuinige fornuizen in Nepal, Oeganda en Peru
  • Waterfilters in Oeganda
  • Milieuclubs in scholen in Ghana

Keurmerk

Om er zeker van te zijn dat de CO2-compensatie een duurzame impact heeft maakt Climate Stewards gebruik van het Climate Stewards Seal of Approval. Een project krijgt dat keurmerk als het niet alleen CO2 compenseert, maar ook lokale positieve impact heeft. Denk aan verbeterde biodiversiteit, betere gezondheid voor de bevolking en financiële besparingen voor de lokale gemeenschappen. Het keurmerk is gebaseerd op zowel gegevens van de projecten als openbare, verifieerbare data die wordt aangeleverd door onafhankelijke lokale partijen.

Zekerheid

Om er zeker van te zijn dat de CO2-uitstoot écht binnen tien jaar wordt gecompenseerd gaat het keurmerk uit van conservatieve schattingen en buffers in de geclaimde resultaten. Zo weet je zeker dat je vliegreis met jouw bijdrage écht volledig gecompenseerd wordt.

Bewustwording

Naast CO2-compensatie richt Climate Stewards zich ook op bewustwording. Hun motto is ‘eerst verminderen wat je kunt en de rest compenseren’. Ze werken aan bewustwording via blogs, nieuwsbrieven, media-optredens en de duurzame bucketlist. Hun doel is om personen en organisaties te motiveren om hun ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen.

Missie

Climate Stewards is opgericht in 2008 en gelooft dat mensen geroepen zijn om goede rentmeesters te zijn van Gods aarde. De organisatie is onderdeel van A Rocha Nederland en werkt samen met Climate Stewards UK.

Tussenstand

Hieronder zie je de tussenstand van de CO2-compensatie in het huidige seizoen. We zetten er op in dat deelnemers gemiddeld ten minste 50% van hun uitstoot compenseren. Draag jij je steentje bij?