Ons aanbod voor kerken

Wat doet World Servants?

World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren we over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren. 

Een World Servants-project is een unieke vorm van jongerenwerk waardoor de hele gemeente groeit. Jongeren zijn op zoek naar avontuur en willen graag iets voor een ander doen. Een World Servants-project biedt een combinatie van beide. 

Het resultaat voor de kerk

Een project met World Servants heeft impact op de hele gemeente. Alle generaties binnen een gemeente plukken de vruchten van zo'n diaconale reis. De persoonlijke ontwikkeling bij deelnemers, die al in het voortraject begint, zorgt ervoor dat er in de hele gemeente nieuwe energie ontstaat. Oudere gemeenteleden zijn betrokken bij het project doordat ze ondersteunen bij het actievoeren, en natuurlijk genieten ze van het enthousiasme bij de jongeren. 

Kerken die een project met World Servants hebben gedaan vertellen ons dat door het project:

Deze resultaten ontstaan in alle onderdelen van het traject. Ten eerste door het traject van fondsenwerving voorafgaand aan de reis, waar de hele gemeente bij betrokken is. In de tweede plaats door de betrokkenheid van de gemeente bij de reis zelf. In de derde plaats en door het programma op het gebied van persoonlijke- en geloofsontwikkeling, dat door het hele traject heen een rol speelt. Welke effecten ontstaan hangt vooral af van het doel waarmee een gemeente aan het traject begint. Daar denken wij graag over mee. 

Wat kun jij doen?

Ga met een groep jongeren mee op reis
Spreekt bovenstaande je aan? Start dan een World Servants-groep in je gemeente. Geef jongeren de mogelijkheid om mee te gaan op project. Begeleid ze bij het actievoeren en de geestelijke voorbereiding op het project. Natuurlijk ondersteunt World Servants je daarbij, bijvoorbeeld met een digitale handleiding voor groepsleiders, tips voor fondsenwerving, inhoudelijke materialen, voorbeelddocumenten en checklisten. Iedere groep krijgt een groepscoach, een vrijwilliger die veel ervaring heeft met het leiden van een actiegroep. Wil je meer weten over het opstarten van een actiegroep? Kijk dan op onze pagina over groepen

Adopteer met je gemeente een World Servants-project
Als je met een grotere groep mensen uit je gemeente op reis wilt kun je een van onze projecten adopteren. Iedereen van 16 tot 75 jaar uit de gemeente die een goede gezondheid heeft kan mee. Samen actievoeren, samen naar een ontwikkelingsland, samen de handen uit de mouwen steken en kennismaken met een andere cultuur. Dat bouwt de gemeente op! Wil je hier meer over weten? Ook dan kun je terecht op onze pagina over groepen.

Nodig ons uit voor voor in de dienst
Zoek je naar een spreker die werelddiaconaat relevant maakt voor de hele gemeente? Op deze pagina nodig je een spreker van World Servants uit. We komen ook graag spreken bij jeugddiensten en jongerengroepen.