Algemene voorwaarden actieplatform

Beste actievoerder,

Voor je echt van start kunt met het gebruik van het actieplatform willen we graag dat je akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

Geen commercieel gebruik

  1. World Servants voert geen commerciële acties. Als je als actievoerder een product verkoopt geven je sponsors veel meer dan dat het product op de commerciële markt waard zou zijn. Het product is dan eerder een symbolisch bedankje voor sponsoring. Een transactie op het actieplatform is dus altijd een sponsoring.
  2. Gezien het vorige punt vermelden we op sponsorfacturen die je via het actieplatform verstuurt geen BTW. Facturen zijn sponsorfacturen, geen verkoopfacturen.

Voorfinanciering

  1. In uitzonderlijke gevallen biedt World Servants de mogelijkheid om de inkoop van materialen voor een actie voor te financieren. Het bedrag is een lening van World Servants. Als actievoerder en actiegroep blijf je zelf verantwoordelijk voor je actie en daarmee samenhangende risico’s. In een transactie tussen je actiegroep en de leverancier is World Servants geen partij.
  2. Als je een lening van World Servants krijgt om een actie voor te financieren wordt het streefbedrag van de actie verhoogd met het bedrag van de lening. In het geval dat World Servants materialen voorfinanciert moet het voorgefinancierde bedrag binnen een maand teruggeboekt zijn op de pagina van de actie. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met financien@worldservants.nl.

Zichtbaarheid van gegevens

  1. De gegevens die je invoert op het actieplatform, zoals je motivatie en updates, zijn zichtbaar voor mensen die je actiepagina bezoeken. Ook andere relevante informatie, zoals je naam, actiegroep en bestemming staat op je actiepagina.
  2. De variabele informatie op je actiepagina kun je altijd aanpassen door boven aan de pagina op ‘bewerken’ te klikken. Je moet daarvoor wel ingelogd zijn.
  3. Sponsors kiezen bij hun sponsoring op het actieplatform of die wel of niet anoniem is. Een niet-anonieme bijdrage is voor iedereen zichtbaar.

Gevolgen weigering actiepagina

  1. Als je geen gebruik wilt maken van het actieplatform kun je dat aangeven op Mijn World Servants. Je kunt dan administratief niet bij een actiegroep horen en moet je deelnemersbijdrage rechtstreeks overmaken aan World Servants.