Algemene voorwaarden actieplatform

Voor (het gebruik van) het Actieplatform gelden de volgende voorwaarden.

Geen commercieel gebruik

 1. World Servants voert geen commerciële acties. Als je als actievoerder een product verkoopt geven je sponsors veel meer dan dat het product op de commerciële markt waard zou zijn. Het product is dan eerder een symbolisch bedankje voor sponsoring. Een transactie op het actieplatform is dus altijd een sponsoring.
 2. Gezien het vorige punt vermelden we op sponsorfacturen die je via het actieplatform verstuurt geen BTW. Facturen zijn sponsorfacturen, geen verkoopfacturen.

Gebruik foto's

 1. Als je foto's gebruikt, gebruik je alleen foto's waarover jij de rechten bezit (dus die je zelf gemaakt hebt of mag gebruiken).
 2. Als een derde partij contact opneemt met World Servants over het oneigenlijk gebruik van een foto en daarbij een boete oplegt, kunnen de kosten verhaald worden op de betreffende deelnemer of actiegroep die de foto heeft gepubliceerd.

Inkoopfacturen betalen

 1. World Servants biedt de mogelijkheid om de inkoopfactuur van materialen voor een actie te betalen, zodat je geen contante kas aan hoeft te houden buiten het actieplatform.
 2. Als actievoerder en actiegroep blijf je zelf verantwoordelijk voor je actie en daarmee samenhangende risico’s. In een transactie tussen je actiegroep en de leverancier is World Servants geen partij.
 3. Als World Servants de inkoopfactuur van een actie betaalt, wordt het factuurbedrag in mindering gebracht op de inkomsten van de actie. In het geval dat World Servants de inkoopfactuur betaalt moet het factuurbedrag binnen een maand binnen zijn op de pagina van de actie. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met financien@worldservants.nl.

Zichtbaarheid van gegevens

 1. De gegevens die je invoert op het actieplatform, zoals je motivatie en updates, zijn zichtbaar voor mensen die je actiepagina bezoeken. Ook andere relevante informatie, zoals je naam, actiegroep en bestemming staat op je actiepagina.
 2. De variabele informatie op je actiepagina kun je altijd aanpassen door boven aan de pagina op ‘bewerken’ te klikken. Je moet daarvoor wel ingelogd zijn.
 3. Sponsors kiezen bij hun sponsoring op het actieplatform of die wel of niet anoniem is. Een niet-anonieme bijdrage is voor iedereen zichtbaar.

Gevolgen weigering actiepagina

 1. Als je geen gebruik wilt maken van het actieplatform kun je dat aangeven op Mijn World Servants. Je kunt dan administratief niet bij een actiegroep horen en moet je deelnemersbijdrage rechtstreeks overmaken aan World Servants.