India | 'Alle kinderen in de hoogste klas zijn geslaagd!'

Father Peter Serrao van de school in Vittal in India vertelt wat de nieuwe school betekent voor de kinderen.

‘Er zijn nu gelukkig geen klassen meer die in een grote ruimte zitten met daar tussen een eenvoudige houten afscheiding. De nieuwbouw van acht lokalen hebben dit mogelijk gemaakt. Zowel op de basisschool waar de kinderen het lokale Kanada Cirriculum volgen als op de High School doen de kinderen het goed. Er zijn bijna geen uitvallers doordat de overheid de leerkrachten mede verantwoordelijk heeft gemaakt voor het afmaken van de school. De St. Rita school pakt dit goed op. Ook de meisjes en de kinderen uit de allerarmste lagen van de bevolking doen het goed. Vorig jaar slaagden alle kinderen in de hoogste klas van de High School. Deze klas bestond uit bijna even veel jongens als meisjes. Van twee kinderen was het resultaat zelfs excellent. We willen nog vier lokalen bouwen zodat de kinderen die op de High School het Engels Curriculum afgerond hebben verder kunnen leren op het College. In een economische grootmacht als India is dit van groot belang.'

De nieuwbouw van acht lokalen heeft dit mogelijk gemaakt