Bouw van Klaslokalen, toiletten en keuken in Bella Vista in 2011

 • Welkom in Bella Vista!
  Welkom in Bella Vista!
 • Het klaslokaal van de kinderen uit Bella Vista
  Het klaslokaal van de kinderen uit Bella Vista
 • Het schoolgebouw
  Het schoolgebouw
 • Het schoolgebouw staat er mooi bij
  Het schoolgebouw staat er mooi bij
 • Door het hek een foto van de school
  Door het hek een foto van de school

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Bella Vista


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

BO211 | Schoolgebouw in Bella Vista klaar voor de toekomst

Met een vernieuwd dak en geverfde muren in de klaslokalen, ziet de school in Bella Vista er goed uit.

Tijdens het evaluatiebezoek in maart spraken de setuppers met de lokale leider, pastor David Coca. Hij kon zich de groep nog goed herinneren. De school is ondertussen gegroeid van 6 leerlingen naar 12. Ondanks dat er niet heel veel kinderen naar deze school gaan, heeft het onderwijs dat deze kinderen volgen zeker een positieve impact op hun toekomstmogelijkheden.

De droom van de school is om in de toekomst ook een middelbare school te hebben. Daarmee is de hoop dat de locals in Bella Vista blijven wonen en dat voormalige inwoners uit dit dorp weer terugkomen uit Santa Cruz. Als deze droom uitkomt, is de verwachting dat het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat ook zal toenemen.

De samenwerking tussen de gemeenschap en de lokale overheid is verbeterd. De overheid doet haar best om een middelbare school op te zetten en hiervoor een extra leraar aan te stellen.

Pastor David Coca is erg blij dat de school is gerenoveerd en kijkt uit naar de verdere toekomst van de school en wat de school mag betekenen voor de kinderen uit dit gebied!

Lees meer

Evaluatiebezoek naar Bella Vista

We arriveerden in Bella Vista op zaterdag en helaas was de poort gesloten, dus er was niemand om onze vragen te beantwoorden en we moesten foto's maken door de poort.

Carlos vertelde ons dat er nog 6 kinderen en 1 leraar zijn. De leraar komt uit Bella Vista, dus dat is goed.
Zoals vermeldt in vorige rapporten verhuisden twee gezinnen naar Samaipata om hun kinderen naar de middelbare school te kunnen sturen.

Het oorspronkelijke plan was om 1 klaslokaal voor basisonderwijs en 1 voor het voortgezet onderwijs te hebben, maar doordat Lorgio met pensioen ging (de man in beheer van educatieve plannen binnen Samaipata) is er geen tweede leraar. De nieuwe directeur van de opleiding ziet niet de noodzaak van een tweede leraar. Daarom moeten alle kinderen naar Samaipata voor het voortgezet onderwijs gaan.

De leraar in Bella Vista kwam met een plan om van een lokaal een ​​slaapzaal te maken om kansen te bieden voor kinderen die 2 - 3 uur van de school wonen. Op die manier kunnen die kinderen ook naar school gaan. Er moet dan nog wel een oplossing gevonden worden voor voedsel en 24/7 verzorging.

Maar het eerste doel is toch om een ​​tweede leraar beschikbaar te krijgen. Misschien volgend jaar wanneer er een nieuwe directeur van opleiding in Samaipata zal zijn.

Lees meer

Gebied
Partner

Calle Tocomosi (Urbanización Cotoca) 5
Santa Cruz de la Sierra
Bolivia (Plurinational State of)
+591 355 07 03
info@forvidas.org

For Vidas

Het doel van de organisatie For Vidas is om bij te dragen aan het verbeteren van het onderwijs in het land. Dit doen ze door het lesmaterialen voor leerkrachten te maken. Ook het geven van trainingen en workshops is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de organisatie. Hierdoor worden zowel leerkrachten als ouders geïnformeerd en worden kinderen geholpen in hun ontwikkeling. Het bijbrengen van sociale vaardigheden en het verhogen van de kwaliteit van het leven van jonge Bolivianen speelt hierin een grote rol. Om kinderen van de straat te houden en ze te behoeden voor onder meer drugsverslaving en huiselijk geweld, is ook hulp bij het toepassen van principes en morele waarden opgenomen in het proces. Zo helpt For Vidas niet alleen op educatief, maar ook op pedagogisch gebied.

Ongeveer 39% van de Bolivianen leeft onder de armoedegrens. Dit is waarom er geprobeerd wordt om in ieder geval de volgende generatie wél aan een baan te helpen en dus ook aan een redelijk inkomen. Wij dragen hier graag aan bij en steunen daarom deze projecten.

World Servants biedt hulp door nieuwe klaslokalen te bouwen. Naast dat op deze manier de kans op beter onderwijs wordt vergroot, wordt er ook ingespeeld op de groeiende bevolking in de regio. In dit geval geldt dus beide: kwaliteit én kwantiteit worden door de bouw van nieuwe klaslokalen verhoogd. In directe zin helpt World Servants door te helpen bouwen aan klaslokalen, maar daarnaast ook in indirecte zin door de kinderen in het land te helpen aan een betere toekomst.