Nalatenschappen

U bepaalt zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt bij het opmaken van een testament. Dit blijft een moeilijke beslissing. Als u overweegt World Servants op te nemen in uw testament, blijft u de projecten in ontwikkelingslanden steunen. U kunt dit doen door ons als (mede-)erfgenaam te benoemen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat World Servants een bepaald percentage van de nalatenschap ontvangt. Ook kunt u een legaat opnemen in uw testament.

Het nadenken en besluiten over nalatenschap is niet iets wat u elke dag doet. Wellicht heeft u behoefte aan een gesprek hierover, neemt u dan contact op met Jan van der Leest door te bellen met het World Servants kantoor 0561-614857 of via een e-mail naar janvanderleest@worldservants.nl

Kijk ook voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of www.notaris.nl.