Nalatenschappen

U bepaalt zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt bij het opmaken van een testament. Dit blijft een moeilijke beslissing. Als u overweegt World Servants op te nemen in uw testament, blijft u de projecten in ontwikkelingslanden steunen. U kunt dit doen door ons als (mede-)erfgenaam te benoemen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat World Servants een bepaald percentage van de nalatenschap ontvangt. Ook kunt u een legaat opnemen in uw testament. Kijk ook voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of www.notaris.nl.

Het nadenken en besluiten over nalatenschap is niet iets wat u elke dag doet, wellicht heeft u behoefte aan een gesprek hierover of meer informatie over het nalaten?

Wilt u meer informatie of een gesprek?

Neemt u dan contact op met Jan van der Leest.

Dat kan direct via een mail bericht naar janvanderleest@worldservants.nl of door te bellen naar 0561-614857.

Mail Jan van der Leest