Belastingvrij schenken

World Servants bouwt aan verandering. Deze verandering is duurzaam en effectief. Daarom zijn er veel mensen die het werk van World Servants ondersteunen, vaak al jarenlang. Naast dat u donateur (supporter) kunt worden, kunt u ook een periodieke schenking doen. Dit is aantrekkelijk omdat u dan het hele bedrag van de gift mag aftrekken. Er geldt geen drempel voor periodieke giften.

Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Dit hoeft nu niet meer omdat de wetgeving veranderd is.

Hoe werkt het?
Periodiek schenken is voor u en voor World Servants voordelig. De enige voorwaarde is dat u uw periodieke schenking voor minimaal 5 jaar vastlegt. Uw gift is dan volledig aftrekbaar. World Servants hanteert een bedrag van € 50,-- per jaar als ondergrens.  Jaarlijks ontvangt u dus een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van het inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de belastingdienst. 

Om het voordeel voor u persoonlijk te berekenen, kunt u de schenkcalculator gebruiken.

Wilt u periodiek schenken of meer informatie?

Wij regelen het voor u! Neemt u dan contact op met Jan van der Leest. Dat kan direct via een mail bericht naar janvanderLeest@worldservants.nl of door te bellen naar 0561-614857.

Mail Jan van der Leest