Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Brazilië

Eerder werkte World Servants al jarenlang in Brazilië. Dit jaar wordt er voor het eerst sinds 2013 weer een World Servants-project uitgevoerd, ditmaal in samenwerking met het Leger des Heils. 

Brazilië is het grootste land in Zuid-Amerika en het vijfde grootste land ter wereld, zowel qua oppervlakte als qua inwoneraantal. Het wordt omsloten door vele landen in het westen en het noordwesten en door de Atlantische oceaan in het noordoosten, oosten en zuiden.

Hoofdstad: Brasilia
Oppervlakte: 8.515.770 km2

Aantal inwoners:
209.111.000
Tijdsverschil zomer: 5 uur 
Gemiddelde temperatuur zomer: 22 graden
Taal : Portugees
Religie: rooms-katholiek
Munteenheid: real
Regeringsvorm: federale presidentiële republiek

Geschiedenis

Van oudsher wordt Brazilië bewoond door indianen. Vanaf het jaar 1500 werd het land ontdekt door Europeanen. Vier eeuwen lang werd Brazilië gedomineerd door Portugal. In 1822 werd het land onafhankelijk en vanaf 1889 werd de republiek uitgeroepen. Halverwege de 19e eeuw groeide de economie van Brazilië zeer snel door de grote productie en export van rubber en cacao. Vanaf 1870 emigreerden veel Europeanen naar het land, in de hoop op een beter leven. Toen de recessie in de jaren '20 ook Brazilië trof, leidde dit tot groot ongenoegen dat uitmondde in een revolutie. Na maanden van geweld kwam Getulio Vargas aan de macht. Hij regeerde jarenlang als dictator over het land. In de jaren '50 groeide het ongenoegen over hem en pleegde Vargas zelfmoord. In de jaren die volgden was er een militair bewind. Door de onderdrukking door dit bewind braken er guerrilla gevechten uit. In de jaren zestig en zeventig kende het land daarentegen ook een enorme economische groei, die ook wel bekend staat als het Braziliaanse wonder. Helaas profiteerde niet iedereen ervan. Het land kent nog steeds veel armoede. Eind 20e eeuw werd het militaire regime steeds soepeler. Uiteindelijk werden er zelfs verkiezingen uitgeschreven. In 1985 werd de nieuwe republiek uitgeroepen. Sindsdien zijn de presidenten telkens verkozen door het volk. 

Politiek & economie

Brazilië is een federale republiek gebaseerd op democratie. De president heeft op grond van de grondwet veel macht. Sinds 2016 is Michel Miguel Elias Temer Lulia president van Brazilië. Hij is de 37e president en werd in 2017 beschuldigd van corruptie maar werd echter niet geschorst. 

Brazilië vormt de negende grootste economie van de wereld. Na een periode van enorme economische groei, raakte het land in 2015 in een recessie, waardoor veel mensen werkloos raakten. Eén van de grote problemen in het land is de grote sociale ongelijkheid. Sommige regio's zijn enorm goed ontwikkeld, andere regio's zijn erg arm. Ook is er een toename in criminaliteit. 

Het percentage kinderen dat in Brazilië naar school gaat is hoog, maar de kwaliteit van het onderwijs is laag. Daarom is er een relatief grote markt voor privéscholen. 

Klimaat & landschap

Brazilië ligt voor het grootste gedeelte ten zuiden van de evenaar. De seizoenen zijn dus tegengesteld aan die in Europa. Dit is echter alleen merkbaar in het zuiden van het land. De rest van het land heeft een overwegend tropisch klimaat, dat bepaald wordt door het landschap. Omdat deze zeer gevarieerd is kent Brazilië meerdere klimaten. Het hele Amazonegebied en het noordelijke gedeelte van de hooglanden hebben een tropisch klimaat. Daarnaast kent het land een savanneklimaat, een steppeklimaat en in het zuiden een warm zeeklimaat. 

Cultuur

Zoals bij vele Zuid-Amerikaanse landen is ook in Brazilië de bevolking een mengelmoes van afstammelingen van Europeanen, Afrikanen, indianen en Aziaten. Brazilië heeft een voornamelijk westerse cultuur. In bepaalde streken spreken Brazilianen naast het Portugees ook een andere Europese taal, vaak Duits, Italiaans, Engels of Spaans.

Voetbal is zeer populair in Brazilië. Ook het jaarlijkse carnaval kenmerkt het land.