Bouw van opvanghuis straatkinderen in Ocara in 2000

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Ocara


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Gebied
PartnerBrazil

OSFA