Dankbaar

Geplaatst op 19 dec 2013 - 13:44

Aan het eind van 2013 willen we als (interim) bestuurders iedereen heel hartelijk bedanken. Dank aan 750 deelnemers die via World Servants op pad zijn geweest. Dank aan ruim 400 vrijwilligers die ons op allerlei manieren hebben geholpen om al die reizen mogelijk te maken. Dank aan de staf in Wolvega die met onvoorstelbaar veel inzet op soms de meest onmogelijke tijdstippen klaar stonden voor deelnemers, vrijwilligers, bestuurders en Raad van Toezicht. Dank aan alle plaatselijke groepsleiders die ons hielpen met actie voeren en het werven van deelnemers. Dank aan donateurs, stichtingen en fondsen die ons van financiële middelen voorzien hebben, dank aan partners in binnen en buitenland voor de samenwerking. Dank aan God die ons zegende in zoveel kleine en grote dingen. Kortom hartelijke kerstgroeten van dankbare (interim) bestuurders die vanuit die dankbaarheid ook vol vertrouwen naar 2014 kijken.

Riek Lock en Jan Bosman

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.