Ecuador | De impact van een project, is meer dan het gebouw alleen

Gelijkwaardigheid, dienstbaarheid, samenwerking en interactie staan centraal in dit magazine. En dat is niet voor niets. Want juist deze principes zorgen ervoor dat de impact van een World Servants-project zo groot is. Deelnemers nemen tijdens het project een dienstbare, lerende houding aan en tonen oprechte interesse in het leven van de mensen die ze ontmoeten. Zo ontstaat een vriendschap tussen de deelnemers en de lokale gemeenschap. Die band is de voedingsbodem voor een succesvol project.

Boer Elio Galileo Cantos is één van de boeren die aangesloten is bij de cacaocoöperatie in Ecuador, waaraan World Servantsgroepen bouwen. Door het contact met de deelnemers ontdekte hij dat de groep een divers gezelschap was, afkomstig uit verschillende plaatsen en sociale klassen, en met verschillende opleidingen. ‘De groep liet zien dat het niet uitmaakt welke klasse of welke sociale afkomst je hebt. Dat motiveerde de gemeenschap’, vertelt hij. Samen kun je je handen uit de mouwen steken en iets doen voor een ander.’ Anne Strijker, die als vrijwilliger de projecten in Ecuador voorbereidt, vertelt over een ander effect van dit project. ‘Door het project zag de gemeenschap in dat ze zelf initiatieven konden nemen om een extra inkomen te verdienen. In het coöperatiegebouw hebben ze een eigen ‘lab’ gemaakt, waarmee ze van hun cacao een likeur maken. Ook hebben ze, na gesprekken met de groep, ervoor gekozen om ook andere cacaosoorten te gaan kweken, zodat ze eigen chocoladerepen kunnen produceren. Over eigen initiatief gesproken!’

‘Toen ik terugkwam van mijn project had ik echt wel een paar dagen nodig om bij te komen’, zegt Ecuador-deelnemer Rienke Siemensma. ‘Ik moest gelijk weer naar school. Iedereen om mij heen klaagde over allerlei kleinigheden. Dat begreep ik echt niet meer. In Nederland hebben we zo veel, dat beseffen maar weinig mensen. We mogen dankbaar zijn voor alle kansen en mogelijkheden die we hebben. Uiteindelijk heb ik door mijn ervaringen met World Servants besloten om International Development Management te gaan studeren.’

Al deze effecten zijn na een project zichtbaar in iedere gemeenschap én bij iedere deelnemer. Boer Elio en projectvoorbereider Anne vertelden al dat door een project gemeenschappen ontdekken dat ze zelf iets kunnen doen aan hun omstandigheden en dat verschillen tussen mensen daarbij niet belangrijk zijn. Andere effecten van een project zijn bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen als gelijkwaardig worden gezien, ouders het belang van goed onderwijs inzien, gemeenschappen nieuwe energie krijgen en de kennis over hygiëne toeneemt.

Uit de effectmeting, die World Servants jaarlijks onder de deelnemers uitvoert, blijkt dat na een project het geloof voor deelnemers meer betekenis krijgt. Ook geven ze aan dat ze meer vrijwilligerswerk doen en duurzame kleding en voedsel belangrijker vinden. Een ander gaaf effect is dat deelnemers zeggen meer zelfvertrouwen te hebben en dat ze geloven dat ze daadwerkelijk in staat zijn om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de samenleving.

Een World Servants-project draait dus niet alleen om de bouw van een klaslokaal of kliniek. De impact is veel, veel groter. Dat is èchte verandering.

Elio Galileo Cantos