Zambia | 'De overheid stuurt sneller leerkrachten naar dit gebied'

Twee leraren van de school in Boyole in Zambia kijken terug op het project. Er is veel verbeterd sinds de nieuwe klaslokalen en lerarenwoningen.

'Ik zal een korte schets geven van de situatie voordat World Servants hier kwam. Ik had te weinig plaats om studenten te plaatsen op de school. Er zaten toen 390 studenten op de school en er was te weinig ruimte waardoor we erg volle klassen kregen. Hierdoor kwamen studenten niet altijd meer naar school en moest er les gegeven worden onder een boom. Wij beschikten toen over drie leerkrachten.

Momenteel zitten er 435 studenten op de school en is er door de bouw van de klaslokalen genoeg ruimte. Ook hebben wij zes nieuwe leerkrachten erbij kunnen krijgen door dit gebouw. Dit komt omdat de accommodatie nu aantrekkelijker is om voor leerkrachten naar dit gebied te komen. Door de bouw van de klaslokalen is het beeld van Boyole positief verbeterd. De bouw heeft indruk gemaakt op de overheid en ze zijn erg blij. Hierdoor stuurt de overheid sneller leerkrachten naar dit gebied. Ook de mensen in de omgeving reageerden goed op het project.

Ook heeft de groep een vloer in de kerk gemaakt die momenteel in gebruik is. Bovendien waren pas de ramen gebroken. Het team van World Servants heeft geld ingezameld om nieuwe ramen te kopen en hier zijn wij erg dankbaar voor. Dit was ook bij de lerarenwoningen het geval. Door de nieuwe ramen worden de gebouwen wel gebruikt, terwijl dit bij de kapotte ramen niet het geval was.  Tot slot heeft de groep gebouwd aan latrines.'

Het verhaal van de tweede leerkracht:
Het team van de school is door de bouw vergroot. Ik heb meer collega’s waardoor we meer vakken voor de leerlingen kunnen aanbieden. De vakken zijn: Zambiaans, Engels, maatschappijleer, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en scheikunde. Ook hebben wij meer persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Wij merken dat ze dit als zeer prettig ervaren. We geven nu les van grade één tot en met negen. In de toekomst hopen we uit te groeien tot een school die les geeft van grade één tot en met twaalf. Ik was persoonlijk erg onder de indruk van de jongens die kinderwerk gaven. Dit deden ze met veel enthousiasme en ik heb daar erg van kunnen genieten.

Het team van de school is door de bouw vergroot

Leraren van de school in Boyole