Bouw van Huizen (volwassen?) in Bonao in 1994

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Bonao


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Partner

Apartado 392
Santo Domingo
Dominican Republic (the)
+1 180 93 63 15 48
mspence@worldservants.org

Servidores Mundiales Dominican Republic

Servidores Mundiales is de lokale zusterorganisatie van World Servants. Sinds 1987 zijn er vele projecten uitgevoerd waarbij Servidores Mundiales als facilitator functioneerde tussen World Servants en de aanvrager. TACISAR is de partner die technische ondersteuning levert bij de uitvoering van de World Servants projecten.

Servidores Munidales brengt een basisgezondheidsprogramma in dat voorziet in een mobiele kliniek die frequent de betreffende gemeenschappen bezoekt. Ook verzorgt zij een leiderschapstraining gericht op het dienstbaar zijn aan je gemeenschap. Vanaf 2007 is er in Constanza met steun van Wilde Ganzen een woningverbeteringsprogramma gestart. Hierbij maken we gebruik van de ervaring die is opgedaan met het project in Ocara (Brazilië) wat ook door Wilde Ganzen werd ondersteund.