Elk project duurt 7 jaar

Onze bouwprojecten duren geen twee of drie weken, maar er wordt ook veel werk verzet voor en nadat de groep in het projectland is. Twee jaar voor vertrek wordt er al gewerkt aan een plan voor een duurzaam project. Als je weer in Nederland bent, werkt World Servants samen met de partnerorganisaties en lokale gemeenschappen door om de activiteiten in het gebouw blijvend succesvol te maken.

1. De lokale behoefte
Een bouwproject bedenken we niet achter een bureau in Nederland, maar begint daar waar de nood is: bij mensen uit de gemeenschap zelf. Zij vragen de lokale partnerorganisatie om hulp. Als dat verzoek past binnen het programma van de partner en de criteria van World Servants werken we het verder uit.
lokale gemeenschap
2. Het eerste bezoek
Tijdens een voorbereidingsreis bezoekt World Servants samen met de partnerorganisatie een aantal kansrijke projecten. Zo maken we kennis met de gemeenschappen. De projectvoorbereiders beoordelen of de plaats geschikt is en verzamelen gegevens om het succes van het project meetbaar te kunnen maken. Bijvoorbeeld: Hoeveel kinderen verlaten succesvol hun school en vinden een andere studie of werk? Hoeveel baby’s overleven hun eerste levensjaar?
lokale gemeenschap
3. Uitwerken van de plannen
Dan werken de partnerorganisatie, de lokale gemeenschap en World Servants samen de plannen verder uit. Het gekozen project komt goed op papier en we vragen financiële ondersteuning aan bij fondsen en stichtingen. De partnerorganisatie bezoekt de projectplaats opnieuw om praktische zaken uit te werken.
partnerorganisatie
4. Het tweede bezoek
In het voorjaar voorafgaand aan het project bezoeken we de gemeenschap weer. We bereiden de mensen voor op de ontvangst van een groep Nederlanders. Ook bekijken we de faciliteiten voor de groep, de bouwplaats en het cultuur- en kinderwerkprogramma. De projectstaf ontvangt deze informatie.
fundament gebouw
5. Het project
Bij aankomst in het projectland wacht iemand van de partnerorganisatie de groep uit Nederland op. We regelen dat er vervoer is naar de projectplaats. Na alle voorbereidingen ben je er nu echt en kun je aan de slag met de bouwplaats. Je bouwt als groep samen met een lokale aannemer en zijn personeel.
bouwen met een groep
6. Het derde bezoek
Een half jaar na het project gaan we terug. Er is een evaluatie met de partner en de gemeenschap om volgende projecten nog beter te kunnen organiseren. Verder bekijken we het gebouw en maken afspraken over de ingebruikname.
afgerond bouwproject
7. Afbouw & ingebruikname
De lokale aannemer en zijn personeel bouwen het gebouw helemaal af. Het duurt vijf tot negen maanden voor het gebouw echt in gebruik wordt genomen.
duurzame verandering
8. Monitoring & evaluatie
In vijf jaar bezoeken we het project nog minimaal drie keer. We meten het effect van het project door actuele cijfers te vergelijken met gegevens van het eerste bezoek. Ook kijken we hoe de gemeenschap zich ontwikkelt en nog verder kan ontwikkelen.
verbetert onderwijs

Het begint met een droom...

Elk project begint in de lokale gemeenschap in het projectland. 

Bouwen aan duurzame projecten

Een project van World Servants begint daar waar de nood is: bij een gemeenschap zelf. De bevolking geeft zelf aan dat er bijvoorbeeld behoefte is aan een school of kliniek. Vanuit deze behoefte gaat een partnerorganisatie van World Servants aan de slag. Het project wordt bezocht en beoordeeld. Naast dat er wordt gekeken of het project kans van slagen heeft, wordt er ook gekeken of er ook een groep terecht zou kunnen. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of de locatie te bereiken is en of de omgeving veilig is.  Als dat zo is, dan wordt het project goedgekeurd. Daarna volgt er nog een bezoek aan de gemeenschap om het project in praktische zin verder voor te bereiden. En, ook na het project blijft World Servants nog vijf jaar betrokken om te kijken of de doelen worden bereikt. Ontwikkelingsprojecten van World Servants zijn dus altijd duurzaam.

Ondersteuning aan partnerorganisaties

World Servants ondersteunt lokale partnerorganisaties bij onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie (WASH)sociaal maatschappelijke en fairtrade programma's.

Bekijk onze ontwikkelingsprojecten