Bouw van een trainingscentrum voor self-help groups in Offa in 2021

  • Avontuurlijk Ethiopië
    Avontuurlijk Ethiopië
  • Indrukwekkende omgeving
    Indrukwekkende omgeving
Midden in de bush
Ontwikkeling van self-help groups
Rijke cultuur

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Offa


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Update vanuit Offa van Mesfin van TDA

Ze werken heel hard door in Ethiopië. Mesfin is vanuit TDA veel in Offa om dit project te coordineren en hij heeft een mooi filmpje gemaakt wat alles goed in beeld brengt!

Lees meer

Cement geregeld in Offa

Ondanks de uitdagingen die ze hadden met enorm gestegen prijs van cement heeft TDA geregeld dat er voldoende cement is voor de bouw!

Lees meer

Er zijn geen berichten.

Verbindingen via een federatie in een nieuw gebouw

De zelfhulpgroepen die verenigd zijn in een federatie in Gesuba, Offa, hebben al veel verandering gezien in hun leven sinds de oprichting van de zelfhulpgroepen. Met een eigen gebouw zien ze nog meer mogelijkheden om zowel economisch als sociaal te blijven groeien.

Lees meer

Het trainingscentrum in Offa is in gebruik genomen

De bouw van een trainingscentrum voor self-help groups in Offa is een lang proces geweest. Maar uiteindelijk hebben we bericht ontvangen van partner TDA dat het gebouw is afgerond en in gebruik genomen!

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Je verblijft in dorp Offa, in de zuidelijke regio genaamd: Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region. In dit deel van Ethiopië behoren de meeste mensen tot de ethnische groep Welayta waarvan het grootste gedeelte Christen is. Er wonen zo’n 100.000 mensen in het district en de meeste mensen zijn boer en verbouwen met name koffie of thee.

Tilahun Tadesse

PO Box 136
Soddo
Ethiopia
+251 465 51 30 54

TDA - WKHC

Terepeza Development Association (TDA) is een lokale Ethiopische NGO die verbonden is aan de Woleyta Kale Heywet Church (WKHC), een grote evangelische kerk in zuidelijk Ethiopië.
Sinds 1987 werken ze als organisatie met de gemeenschappen en de lokale kerken samen om op een holistiche manier verandering te brengen op het gebied van landschapsbeheer, landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Daarvoor was de WKHC al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw actief aanwezig in dit gebied op verschillende terreinen, maar sinds de enorme droogte in 1987 in Ethiopië is TDA als zelfstandige organisatie verder gegroeid in het bieden van hulp aan met name kwetsbare groepen. Sindsdien hebben ze hun werkgebied verbreed en vergroot en richten ze zich met name op het verbeteren van de levensomstandigheden. Dit doen ze door het opzetten van zelfhulpgroepen, waar mensen leren sparen en samenwerken, en het geven van trainingen op het gebied landbouwtechnieken, landschapsbeheer, irrigatie projecten om meer voedselzekerheid te bereiken voor de mensen in de gemeenschappen. Daarnaast hebben ze verschillende ontwikkelingsprogramma’s gericht op hygiene, gezond voedsel, opvoeding, samenwerken in gemeenschap en ook noodhulpprogramma’s bij natuurrampen zoals het “Food for Work” en “Cash for work” programma.

Er werken ongeveer 200 mensen bij TDA die mee helpen om de 450.000 mensen die met het programma worden bereikt te ondersteunen. Ze werken veel samen met nationale en internationale organisaties zoals de verschillende afdelingen van Tear (Tearfund UK, Tear Netherlands) en andere organisaties zoals World Relief Canada en Christian Children Fund. Het werkgebied is rond de plaats Soddo, in de Woleyta Zone in de regio SNNPR (Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region).

Hier zullen ook de World Servants projecten plaats gaan vinden. Binnen het programma van de Self Help Groups (SHG) zullen hier vanaf 2020 training centra gebouwd gaan worden waar veel SHG’s gebruik van zullen maken. Dit gebeurd via de overkoepelende Cluster Level Association (CLA) of Federation Level Association (FLA). Deze centra moeten zorgen voor betere trainingsruimte, kantoortjes voor de CLA’s/FLA’s en officiele registratie van deze partijen, wat ervoor zorgt dat er meer erkenning komt en er ook meer financiele mogelijkheden zijn. Op deze manier hoopt TDA het programma van de verzelfstandiging van de SHG benadering compleet te maken.

De self-help groups op het platteland van Offa beschikken op dit moment niet over de juiste faciliteiten voor goede trainingen. Het is lastig om goede ruimtes te vinden waar de trainingen kunnen plaatsvinden. Een nieuw gebouw zal de omstandigheden waaronder de trainingen gegeven en gevolgd worden, sterk verbeteren. Daarnaast zorgen de kantoren in het gebouw ervoor dat de self-help groups beter bereikbaar zijn en gemakkelijk afspraken kunnen maken met de partijen waar ze mee werken. Een ander groot voordeel van een eigen gebouw is het feit dat de self-help groups officieel geregistreerd zijn en daardoor toegang hebben tot financiële partijen als banken. Als officieel geregistreerde en erkende partner doen ze mee in gesprekken met de overheid en andere partijen waardoor de positie van de self-help groups wordt versterkt.

Doelen:

  • Verbeteren van de faciliteiten voor de self-help groups om meer én betere trainingen te kunnen geven
  • Creëren van eigen gebouw voor de self-help groups zodat ze beter afspraken kunnen maken met elkaar en met andere partijen
  • Versterken van de positie van self-help groups door het hebben van een (juridisch) erkend gebouw. Hierdoor krijgen ze o.a. toegang tot de financiële markt