Gedragsregels

Grensoverschrijdend gedrag

Uiteraard wordt tijdens het project grensoverschrijdend gedrag niet toegestaan. Hieronder valt enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Ben je hiermee in aanraking gekomen, neem dan contact met ons op.

Drugs, alcohol en roken

Tijdens de projecten van World Servants wordt er niet gerookt, geen alcohol gedronken en worden er geen drugs gebruikt. World Servants hanteert deze regel vanwege het behoud van de duurzame relaties met partnerorganisaties en uit respect voor de lokale christelijke gemeenschap. Deze regel geldt ook tijdens het voorbereidingsweekend.

Eten

De maaltijden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de deelnemers, maar de mogelijkheden zijn door de lokale situatie meestal beperkt. Van de deelnemers wordt verwacht zich daarin te schikken. Het is niet mogelijk om rekening te houden met diëten en vegetarische eetgewoonten.

Extra geld of goederen

Soms krijg je een extra gift om in het land te besteden; neem dan contact op met World Servants om te kijken op welke wijze je deze het beste kan besteden. Ook komt het voor dat je goederen krijgt aangeboden om mee te nemen. Niet alle materialen zijn geschikt om mee te nemen en uit te delen. Neem hierover contact op met je hoofdleider. Als je goederen meeneemt, probeer dan zoveel mogelijk de spullen te verdelen met de mededeelnemers. Moeten er extra tassen ingecheckt worden, meld dit dan bij je hoofdleider. De extra kosten zijn voor eigen rekening.

Geloof

World Servants is een christelijke organisatie. Zowel in de voorbereiding als tijdens het project speelt dit een belangrijke rol. Er zijn tijdens het project dagopeningen en/of avondsluitingen, je bidt, zingt en discussieert met elkaar en je bezoekt op zondag de plaatselijke kerk. Dit vindt plaats in een open sfeer en met respect voor de verschillende kerkelijke achtergronden. Iedereen die actief mee wil doen aan deze onderdelen, is als deelnemer van harte welkom.

Kleding

In het land waar je naartoe gaat, zijn andere normen en waarden, ook ten aanzien van kleding. We willen de mensen daar onze ‘vrije’ normen niet opdringen en hen ook niet beledigen of shockeren. Tijdens het voorbereidingsweekend krijg je meer informatie van je leidersteam over welke kleding wel en niet geschikt is om mee te nemen op reis. In veel landen wordt anders gekeken naar bijvoorbeeld piercings en tatoeages. Houd er dus rekening mee dat je die in een aantal landen zult moeten verbergen. Sommige piercings/sieraden zul je uit veiligheidsoverwegingen moeten af-/uitdoen of afdekken.  

Mannen en vrouwen

Intiem lichamelijk contact, zowel met mensen uit de groep als met de lokale bevolking, is, vanwege veiligheid en uit respect voor elkaar, niet toegestaan tijdens het project. De lokale bevolking is niet gewend aan bijvoorbeeld hand-in-hand lopen of een arm om iemand van een andere sekse heen slaan. Ga hier dus respectvol mee om. Tijdens het project en de voorbereidingsweekenden slapen mannen en vrouwen gescheiden.

Mobiele telefoon en communicatie

World Servants vraagt je om je mobiele telefoon thuis te laten. De communicatie vanuit het projectland naar Nederland gaat alleen via het leidersteam. Familie en vrienden kunnen via worldservants.nl de nieuwsberichten over je project volgen. In noodgevallen kan je thuisfront 24 uur per dag contact opnemen met het noodnummer van World Servants. In het verleden is gebleken dat veelvuldig contact met het thuisfront tijdens het project het groepsproces erg kan verstoren. Het groepsproces ontleent zijn diepgang (deels) aan het feit dat je op elkaar bent aangewezen. Dat vermindert of verdwijnt als je niet met je mededeelnemers, maar met je thuisfront communiceert. Ook heeft het gebruik van een mobiele telefoon door deelnemers geleid tot onrust bij het thuisfront en het ontstaan van onnodige crisissituaties.

Leiders

Als je voor een World Servants-project kiest, kies je voor een groepsreis. Dit betekent dat je tijdens je project weinig privacy hebt. Er wordt van je verwacht dat je je aanpast aan de groep en dat je je schikt naar de besluiten van het leidersteam. De hoofdleider heeft het laatste woord, omdat hij/zij eindverantwoordelijk is voor het project.

Werkkleding

Draag op de werkplek een lange broek, (verplichte) veiligheidsschoenen minimaal klasse S3, een T-shirt en een pet. Dit biedt je bescherming tegen ongelukken (splinters, stenen) en voorkomt verbranding door de zon.