Gezondheidszorg

Afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt bij het toegankelijk maken van de gezondheidszorg en de kwaliteit ervan. Onder andere vaccinatieprogramma’s zorgden ervoor dat er minder kinderen onder vijf jaar sterven. Ondanks de vele inspanningen neemt de kindersterfte onder baby’s (onder 1 jaar) weer toe (WHO).

In veel landen zijn een eerste hulp kliniek of een ziekenhuis nog vaak te ver weg. Mensen zoeken ook pas hulp als het (bijna) te laat is omdat ze geen geld hebben om het consult en de medicijnen te betalen. Samen met haar partners werkt World Servants aan het toegankelijker maken van basisgezondheidszorg en specialistische zorg voor mensen met een beperking of de behandeling van lepra.

De projecten betreffen het realiseren van klinieken, woningen voor artsen en verpleegkundigen en sanitaire voorzieningen. Dit kan met nieuwbouw of door renovatie of uitbreiding van bestaande faciliteiten. In een paar weken tijd kunnen de gemeenschap en de World Servants groep de ruwbouw realiseren waarna de aannemer en de gemeenschap de kliniek en / of de woningen afmaken. Als een kliniek in gebruik is genomen zie je al vrij snel dat een aantal van de meest voorkomende ziekten zoals diarree, uitdroging, malaria en tbc afnemen en er minder vrouwen en baby’s overlijden doordat ze op een veilige manier kunnen bevallen.