[GH414] Weer thuis na een fantastisch project!

Geplaatst op 26 jul 2014 - 22:03

Zo. De groep is weer thuis. Hoofdleider en plaatselijke groepsleider Joël doet voor de laatste keer verslag, dit keer gewoon vanuit Friesland. Joël schrijft: 'We kijken voldaan terug!'

Vanochtend om 07:40 uur landde er een KLM Airbus 330 op Schiphol. Aan boord 29 vermoeide maar zeer voldane World Servants uit Gaasterland en omgeving. Na een busreis die door de meesten slapend werd doorgebracht, kwamen we rond 10.00 uur aan in Nijemirdum waar aan ons project dan toch een einde kwam.

En wat een prachtig gezegend project hebben we gehad! In drie weken tijd hebben we in Nakpanduri een gebouw van ruim 30 meter lang neergezet, met drie klaslokalen, een lerarenkamer en een opslagruimte. Het dak zit er op, de betonvloeren liggen er grotendeels in en we hebben zelfs alle deuren en raamluiken al gemaakt en geschilderd zodat deze nadat het gebouw gepleisterd is er in gezet kunnen worden. Door uitstekende samenwerking binnen de groep, met de lokale aannemer en met hulp van de gemeenschap is het project zeer goed geslaagd en kan de school binnenkort in gebruik worden genomen. En dat is belangrijk! Noord Ghana is een onderontwikkeld gebied en de eerste stap die nu gezet wordt is het aanbieden van goed onderwijs. Het neerzetten van deze school heeft niet alleen een positief effect op de kinderen van nu, maar zal ook over 10 of 20 jaar nog haar vruchten dragen. 

Naast het bouwen van het nieuwe schoolgebouw hebben we ook nog tijd gehad om de bestaande schoolgebouwen van een nieuwe laag verf te zoorzien en hebben we 9 tafels voor de leerkrachten gemaakt. Peter, het schoolhoofd, herkende zijn eigen school bijna niet meer toen wij ermee klaar waren. Verder hebben we veel prachtige kinderwerkmiddagen beleefd. Spelletjes doen, een Bijbelverhaal vertellen, knutselen en de kinderen iets laten zien van de Nederlandse cultuur. Dankbaar werk.

De groep heeft ook aan zichzelf kunnen bouwen. We hebben twee weken lang echt deel uitgemaakt van de gemeenschap van Nakpanduri, zijn bij gezinnen over de vloer geweest en hebben bezoeken gebracht aan de kliniek, een weeshuis, de basisschool, een bakkerij en ga zo maar door. Prachtige ervaringen om mee terug te nemen naar Nederland en om nog eens over na te denken wanneer de dagelijkse sleur van mobieltjes, Facebook, Whatsapp, etc ons weer op dreigt te slokken.

De laatste twee dagen hebben we doorgebracht in Accra. Naast een bezoek aan een oud Nederlands slavenfort, het strand en de souvenirmarkt stond er ook een bezoek aan het Lifeline programma van AGREDS op de agenda. Dit programma biedt meisjes die vanuit het noorden naar Accra gekomen zijn door mensenhandel of om geld te verdienen voor de familie in het noorden een kans om een vak te leren en met die vaardigheid een nieuw leven op te bouwen. Ze leren er bijvoorbeeld naaien, sieraden maken of haarverzorging. Midden in de sloppenwijken van Accra biedt AGREDS, in samenwerking met World Servants, deze meiden een betere toekomst. Indrukwekkend!

En toen zat het er echt op. Na ongeveer 9 maanden acties voeren om het benodigde geld bij elkaar te krijgen en drie weken in Ghana bouwen voor een ander en aan onszelf kijken we voldaan terug, wetende dat we een verschil gemaakt hebben. We voelen ons gezegend dat God door onze handen heeft willen werken en zijn hier dankbaar voor. 

Namens de gehele groep ONS1658/GH414 een hartelijke groet voor iedereen die ons gesteund en gevolgd hebben.

Joël Postma, Hoofdleider GH414

Kinderwerk

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.