Bouw van klaslokalen en toiletten in Langbina in 2012

 • Watertank bij nieuwe school
  Watertank bij nieuwe school
 • Lokaal in nieuwe school
  Lokaal in nieuwe school
 • Nieuwe school met watertank
  Nieuwe school met watertank
 • Bestaande school
  Bestaande school

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Langbina


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Vrouwen krijgen de ruimte om mee te doen!

Bij aankomst in Langbina was direct al duidelijk dat de boodschap goed over gekomen was: we wilden graag spreken met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders, namelijk de leraren, de PTA en SMC. Die zaten al op ons te wachten onder de boom. Er was zelfs ook nog iemand die eigenlijk bemiddeld tussen het ministerie van onderwijs en de school, de zogenaamde “circuit supervisor”. We konden in totaal dus van 4 kanten het verhaal horen hoe zij tegen de situatie voor het project en na die tijd aan kijken.

Als eerste was de circuit supervisor, mr. David, aan het woord. Hij is verantwoordelijk voor een aantal scholen binnen een bepaald gebied, waaronder ook deze school. Hij begon direct al super enthousiast: “Look at the building today and when you compare it to that time: it is amazing!” In de oude situatie zaten de kinderen op de grond en werden vies van de modder, met name in de regentijd. Ook moesten ze op de grond liggen als ze in hun schriften wilden schrijven. Nu zitten ze op hun stoel en schrijven ze netjes op hun tafel. Hun uniformen zijn niet meer smerig.

We spreken ook met twee vrouwen. De eerste is mrs. Ramatu, de penningmeester van de ouderraad (Parent Teacher Association (PTA)). Zij is actief als lid van de gemeenschap en promoot de betrokkenheid van de vrouwen bij het project. Ze heeft zelf ook kinderen op deze school. Mrs. Ramatu geeft aan dat de school eerder niet aantrekkelijk was om je kinderen heen te sturen. Het was een oud gebouw gemaakt van modder. Nu er nieuwe klaslokalen staan krijgen we ook de mogelijkheid om als vrouwen mee te doen in het managen van deze school. En de kinderen hebben nou verbeterde klaslokalen wat een betere les- en leeromgeving is! De andere vrouw is mrs. Alima. Zij helpt mrs. Ramatu met het mobiliseren van de vrouwen. Elke keer als er wat gedaan kan worden door de vrouwen uit het dorp zorgt zij ervoor dat de vrouwen aanwezig zijn. Zo ook tijdens het project: Er waren vrouwen die meehielpen met de aanvoer van zand/water etc. Een ander voorbeeld wat ze gaf was een bijeenkomst van de “District Education office” over het belang van het naar school sturen van je kinderen, hoe je ervoor zorgt dat je kinderen op school blijven (en niet halverwege van school gaan), en hoe je ze kunt ondersteunen. Zij zorgde ervoor dat de vrouwen aanwezig waren of ze gaf feedback over deze bijeenkomst als ze er niet bij waren.

We spraken ook nog met Mr. Inusah Seidu. Hij is leraar en komt oorspronkelijk niet uit deze regio maar uit Tamale. Hij werd aan deze school toegewezen en was bij aankomst in Langbina onaangenaam verrast. Er stond nog een oud schoolgebouw van klei en de omstandigheden om les te geven waren niet heel aangenaam. Hij was het liefst direct weer terug naar Tamale gegaan, maar besloot om te blijven. Na een tijdje kwam het bericht dat er een groep blanken zou komen om een nieuwe school te bouwen, maar hij dacht dat dat een grap was. Totdat ze daadwerkelijk kwamen: “Everybody was so happy, the communinty, the children and the staff! It was like a miracle!”. “And after that all the materials were brought, the chairs and desks. We are lucky to have this at our school”. Many pupils now come to our school, even the very small ones really want to go to school. Even our neighbours come to see what has changed here.” Nadat de gebouwen zijn afgemaakt zijn ook de leerkrachten getraind hoe ze beter les kunnen geven met behulp van lesmiddelen en hun lessen kunnen voorbereiden. De kinderen begrijpen de lessen nu beter en laten dat ook zien in de klas!

Na de groep van World Servants heeft ook Edukans verder gebouwd aan de school en is er nog een blok van 3 klaslokalen gerealiseerd. In totaal nu dus voldoende lokalen voor klas 1-6. Ook zijn er meer leerkrachten toegewezen aan de school, is er een watertank gebouwd en latrines en zijn naast de leraren, ook de PTA en SMC (School Management Committee = Schoolbestuur) getraind. Daarnaast zijn er ook leer en lesmiddelen afgeleverd. In totaal een enorme gezamenlijke inzet die maakt dat de leraren nu ook aangeven dat ze veel beter les kunnen geven en betere resultaten zien bij de leerlingen.

Lees meer

Grote betrokkenheid

Op 26 februari 2013 hebben wij Langbina bezocht. Er waren enorm veel mensen aanwezig: rond de 120 en 150! En dat was zelfs exclusief de schoolkinderen. Net als bij onze vorige twee bezoeken toonde de gemeenschap hun grote betrokkenheid.

Na afsluiting van het officiële gedeelte, hebben wij het nieuwe gebouw bekeken. Die is al in gebruik en ziet er erg goed uit, hoewel het stukadoor werk nog enigszins afgewerkt moet worden. Het stukadoren zal plaatsvinden tijdens de komende maanden (vanaf maart). Het school gebouw is al uitgerust met een nieuwe watertank, gebouwd voor 30.000 liter water. Dit zou zeer nuttig zijn voor de lessen over gezondheid en hygiëne.

Lees meer
Gebied
Partner

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.