Bouw van lifeline project (ladies only) in Accra in 2014

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Accra


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[gh114] De ladies uit Ghana weer op Nederlandse bodem

Vanochtend is de groep uit Ghana aangekomen op Schiphol. Collega Margreet heeft ze verwelkomt. De dames hebben een goed project gehad. Het was intensief en indrukwekkend, maar bovenal een bijzondere ervaring! Nu is het tijd om bij te komen en alle verhalen thuis te vertellen.

Lees meer

[gh114] De laatste dagen in Ghana

Een kort berichtje van de vrouwen in Ghana. Ze beginnen vandaag aan de laatste hele dag op de compound van het Life Line Centre.

Lees meer

Children enjoying Lifeline Library

Grace send us some photos of the Library in use!

Lees meer

GH218 | Gebouw Lifeline project opgeleverd door aannemer

Mooi nieuws uit Accra! Nadat de dames en heren van GH218 in het voorjaar druk bezig zijn geweest met het opknappen van het Lifeline Centrum in Accra, is ook de aannemer nog druk in de weer geweest.

Afgelopen vrijdag heeft de aannemer het Lifeline Centrum opgeleverd. Daarmee mag dit gebouw haar waardevolle werk voorzetten en dienen als een plek waar kansarme meiden begeleid worden om weer een plek te vinden in de maatschappij.

Bekijk ook de andere foto’s om het resultaat van de renovatie te zien.

Lees meer

Gebied
Partner

Het project ligt aan de rand van de wijk Agbogbloshie in Accra. Door de vuilnisbelt en de drukte van de stad is er veel smogvorming en stank. Accra ligt in het zuiden aan de kust van Ghana. In deze hoofdstad wonen bijna twee miljoen mensen.

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.