Bouw van Lifeline project (Ladies only) in Accra in 2015

 • Naaillerares aan het werk
  Naaillerares aan het werk
 • Omgeving Lifeline centre
  Omgeving Lifeline centre
 • Lesruimte en keuken
  Lesruimte en keuken
 • Overleg staf Lifeline centre
  Overleg staf Lifeline centre
 • Naailes
  Naailes
 • Guesthouse in aanbouw
  Guesthouse in aanbouw

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Accra


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Report on Lifeline Program

Date: March 2015
From: Derrick Ameghasie

2014 Girls
Breakdown of girls and the skill acquired are as follows;
Bead craft    - 2
Beauty care    - 8
Dressmaking    -10
All 20 girls were reintegrated with their families in December 2014. The 2 girls who acquired skills in beads craft have already started working while some of the beauty care and dressmaking trained girls still have to start their attachment with others.
The social life and security of the girls integrated is considered improved because, they return to their communities not the same as when they left them. For example, these girls return as people in society who have skills that they can best put to use and to generate income.  The chances for them returning to the cities for non-existing jobs is reduced.
The program since its inception has trained over thousand girls and has become a center of learning for policy makers and likeminded organizations. 

Lifeline Progress Report
The Lifeline Anti-Worst Forms of Child Labor project established and implemented by the Assemblies of God Relief and Development Services (AGREDS) has been designed to empower exploited and vulnerable girls through its strategy of rescuing, rehabilitation and reintegration of girls between the ages of 13 and 20 years.
The Lifeline Programme employs a dual approach in helping to reducing the menace of Worst Forms of Child Labor in the country by a curative and preventive approach. The curative aspect rescues the targeted girls who migrate to Accra in the hope of finding solutions to their woes, but due to the difficult conditions surrounding their survival in the capital city, end up living in the streets.

The preventive measures involve sensitization meetings / drives in the communities on the dangers the children are exposed to. In addition, the communities are educated on the legal implications of Worst Forms of Child labor.

The project uses the 3R (Rescuing, Rehabilitation and Reintegration) model; Rescuing is undertaken through community outreach programs, exploited and vulnerable girls are identified and some referred by stakeholder to the project; such as the Ghana Police Service Anti-Human Trafficking Unit (AHTU), Department of Social Welfare and other agencies.

The girls are screened and enrolled into the program using the project protocols. Rehabilitation covers the acquisition of skills (Dressmaking, Beads craft, Beauty care, Catering), life skills training and provision of start-up inputs. Whiles Reintegration covers transporting and reuniting girls with families in various communities of their choice. All trained and reintegrated girls are monitored for at least 2 years.

2015 program
Intake has started and 23 girls are enrolled. It is expected that this number might grow till 30 or even more depending on the available resources.
The project plans to engage someone to teach catering in this new session (2015). Contracted catering instructor will be required to work for 10 months. Some of the girls (2015) who are currently being screened choosing to sign on for catering. Training can start when getting at least 5 girls willing to learn this skill.

Lees meer

[GH115] Laatste bericht uit Ghana

Opruimen en afscheid nemen.

Lees meer

[GH115] Derde bericht uit een warm Ghana

Weekend in Ghana; verslag van een van de deelneemsters.

Lees meer

Children enjoying Lifeline Library

Grace send us some photos of the Library in use!

Lees meer

GH218 | Gebouw Lifeline project opgeleverd door aannemer

Mooi nieuws uit Accra! Nadat de dames en heren van GH218 in het voorjaar druk bezig zijn geweest met het opknappen van het Lifeline Centrum in Accra, is ook de aannemer nog druk in de weer geweest.

Afgelopen vrijdag heeft de aannemer het Lifeline Centrum opgeleverd. Daarmee mag dit gebouw haar waardevolle werk voorzetten en dienen als een plek waar kansarme meiden begeleid worden om weer een plek te vinden in de maatschappij.

Bekijk ook de andere foto’s om het resultaat van de renovatie te zien.

Lees meer

Gebied
Partner

Het Lifeline centrum ligt in Accra, niet ver van de kust, aan de rand van de wijk Agbogbloshie, een sloppenwijk die in de volksmond 'Sodom en Gomorra' genoemd wordt. Naast een groenten- en waren markt staat deze wijk bekend om zijn afvalverwerking. Vuilnis, oud ijzer maar ook computers uit Europa worden hier gesloopt en de materialen hergebruikt of verkocht. Het verbranden van afval en kabels zorgt voor smogvorming en stank.

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.