Bouw van Latrines en schoonwateropslagtanks bij scholen in Namasim in 2016

 • Klaslokalen van de primary school in Namasim
  Klaslokalen van de primary school in Namasim
 • PTA en SMC bijeen tijdens set-up bijeenkomst in Namasim
  PTA en SMC bijeen tijdens set-up bijeenkomst in Namasim
 • Dorpshoofden in Dindani tijdens bezoek set-up
  Dorpshoofden in Dindani tijdens bezoek set-up
 • Klaslokalen in Dindani vanaf een afstand
  Klaslokalen in Dindani vanaf een afstand

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Namasim


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

GH116 | Bye Bye!

Na het harde bouwen en nog wat leuke culturele uitstapjes is het tijd voor GH116 om vol met mooie ervaringen het vliegtuig weer in te stappen.

Lees meer

GH116 | Groeten uit Ghana!

Weer een korte update vanuit Ghana en van iedereen een persoonlijke groet!

Lees meer

Meer meisjes naar school

De bouw van de Girls Changing Rooms (GCR) en de latrines in Dindani, Sokagu & Namasim biedt een grote verbetering voor de hygiene op school. En voor de meisjes is it een enorme verbetering en geeft dit veel meer privacy, wanneer ze ongesteld zijn. Ze kunnen zich uit het zicht van anderen in de GCR terugtrekken, zichzelf verschonen en eventueel rust houden.
Doordat deze verschoningsruimtes op de school aanwezig zijn, is het aantal ingeschreven meisjes dit jaar gegroeid (al werd de GCR nog niet eens gebruikt). Meisjes die voorheen naar Nalerigu (6km vanaf Namasim) gingen, gaan nu in Namasim naar school.
Daarnaast zorgt de watertank in Dindani ervoor dat iedereen op school gemakkelijk water kan drinken en voor water niet meer naar de waterput hoeven te lopen die ook door mensen uit het dorp wordt gebruikt.

Lees meer

Report by partner organisation AGREDS

1. Summary

This was a good project from all indications. Community had a good feeling about the project which manifested in the level of community participation before, during and after the Dutch team left the project community. From a central point, the WS team was split into 3 groups of which 2 groups cycled from Namasim Community on a daily bases to the two other project communities specifically, Dindani and Sakogu. Before the project, the arrangement to cycle to project communities from the central point was considered to be stressful. But member of the WS team made it very interesting a thing to do.  Participants worked really hard and participated fully in all functional areas such as construction, children program, Life skills program, cultural and touristic outings and local church service on Sundays. There were perfect integration and interaction between local project community members and WS team. Both stakeholders had what can be best described as good project.


2. Introduction on the project

Some schools in the East Mamprusi district of northern Ghana lack toilets, water system and girls changing rooms. The lack of these facilities, have and continue to impact negatively on access and quality education in deprived community school and most especially the vulnerable girl-child. The Individual, family and community sanitation and hygiene practices leave much to be desired. The resultant effect being poor health leading to high household expenditure on health, low economic output, and worst of all, reduction in school attendance of children and poor learner performance in rural basic schools. It is in response to improve the undesirable situation that the community, local government and district education office requested for latrines, GCRs and water tanks for some selected schools as per the table below:


Project Schools Project     

 • Namasim Community JHS - Latrines and Girls Changing room & awareness creation on water, sanitation and hygiene
 • Dindani JHS - Rain water harvesting tank of 35,000 lit. & awareness creation on water, sanitation and hygiene
 • Sakogu JHS - Latrines and Girls Changing room & awareness creation on water, sanitation and hygiene    

Key people or stakeholders involved in these projects were: community, local government and district education office, World Servants (participants), AGREDS and Ghana health Services. Ghana health services staff (Staff Sakogu Health center) partnered WS team to raise awareness on water, sanitation and hygiene. This took place in Sakogu and Dindani communities respectively.

It is expected that the projects as named above, will serve as means through which school children and most especially the girl-child and indeed the larger community will progressively adopt live styles, values and practices that will promote good and healthy living.

3. Operational level
Planning, organizing, scheduling etc during the project was to a large extent well managed given the context of the local project community. The community had received adequate information about the project and prepared sufficiently for the project. The WS team exhibited high level of flexibility during the project period which paved way for easy integration. The outcome was sound team work that delivered the desire outputs within an agreed time frame.

The construction
Construction works were done in line with approved drawings by key stakeholders.

Materials of different kinds were positioned on site in good time. AGREDS technical and the technical leader worked together and succeeded in leading other members of the Dutch team and local community members realized the building objective. The Namasim project 80% complete, Dindani was 100% complete while Sakogu was 50% complete as off the time WS team left the project communities. Sakogu project encountered setbacks due to the fact that the site of the project was rocky which to large extent slowed down the speed of work. The 3 projects have since been completed.


Facilitation of the team
Facilitation of the team went on well. Accommodation was well arranged under the prevailing condition in the project community. Good meals were served participants during the entire project period. The childrens program is rated as being very successful. Life skills program was well organized. Cultural and touristic outings went on well.

Transportation
Transportation was well arranged. AGREDS however, observed that given the current increase in air fares, WS could reduce costs by sending participant to and from project site by bus. The bus is relatively cheaper.


Safety / Field Security Plan
AGREDS before the project did security checks in and around the project areas through the local government.  


Cooperation with the WSN project staff
The cooperation with the WSN project staff during the project period was highly cordial and productive.

Involvement of the stakeholders
Applicant:  was encouraging. Gave all needed support i.e visiting during project and spent time in interacting with participants and community members.
Staff:  the cooks did a good job. Provided meals liked by participants. A few times meals were late. AGREDs will work on that. AGREDS provided a Jeep which served the team during the project. This made coordination of the project very successful since the vehicle was to carry participants and to collect other project items such as meat, bread, fruits etc. AGREDS technical team were very much prepared for the project and put in their best and managed to work with well with participants
Beneficiaries:  the direct beneficiaries of the project who are the teachers. Teachers of the school were on holidays but the few teachers who were in town participated in the construction works and assisted WS team in other project functional areas.
The local authorities:  the local authorities helped in mobilizing the local community for the project and were represented during the interim handing over.
Community:  provided land for the project, supplied water for construction and contributed both skilled and unskilled labor.

4. Development of the project
Work on the Namasim and Sakogu projects continued by AGREDS technical team and members of the two communities. The enthusiasm among members of the communities towards the provision of unskilled labour and other form of project support was sustained after the Dutch team left, signifying the sign of community gradual ownership and leading the development of own community development process. The very presence of the WS team in the project community contributed immensely to promoting the self-help spirit that was noticed in community members before, during and after the WS team left the project community.


5. Lessons learned
Lesson
Assistance and support for rural underserved schools and communities must be based on locally identified needs, rather than an external determination of challenges. A key insight from AGREDS/WSN development work in rural and underserved communities is that, while rural communities and schools are resource-poor in comparison with other communities and schools, nevertheless can make significant impact on student learning by coordinating use of their local resources towards strategically identified challenges such as the teacher houses.

Implication Local people are needed to lead local efforts  growing leaders from within the school and community in order to maintain local buy-in and sustain long-term efforts for community schools.

Lees meer
Gebied
Partner
Verandering

East Mamprusi district is een van de 20 districten van de Northern Region. Het ligt op ruim 700 km van de hoofdstad Accra. Het is een gebied met veel kleine gemeenschappen waar mensen voornamelijk afhankelijk zijn van de opbrengst van hun land voor hun levensonderhoud. Voorzieningen als elektriciteit, stromend water riolering heeft men op het platteland niet of nauwelijks, behalve langs de doorgaande weg. Kinderen kunnen wel naar school maar de faciliteiten zijn slecht en de kwaliteit is vaak gebrekkig. Basis gezondheidszorg is beperkt toegankelijk meestal moet men 10 25 km reizen naar de dichtstbijzijnde kliniek. Het district heeft 180.877 inwoners waarvan de meerderheid moslim is.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Nog steeds hebben veel mensen geen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Dit is ook de situatie voor veel scholen in het Noorden van Ghana waardoor kinderen vatbaarder zijn voor diarree en infecties en dit kan ondervoeding versterken of zelfs veroorzaken. Dit leidt ook tot het niet volgen van lessen van vooral meisjes. Om die reden bouw je voor een middelbare school (Junior High School) latrines met een geïntegreerde verschoningsruimte voor meisjes.
Daarnaast is de kennis van persoonlijke hygiëne vaak beperkt, wat de kans op ziekte nog groter maakt.

Hier ga jij verandering in brengen door:
- Vergroten van de betrokkenheid van de gemeenschap en de ouders bij de school, voetbal verbind en draagt hier aan bij.
- Wederzijds leren en nieuwe inzichten op doen door elkaar te ontmoeten in sport en spel.

Doelen:
- Circa 750 kinderen op vier scholen krijgen degelijke latrines en schoon water voorzieningen.
- Kinderen zijn regelmatiger op school en maken deze af.
- Kinderen hebben vaardigheden geleerd om hygiëne op school en thuis toe te passen.
- Op elke school worden minimaal twee voetbalcoaches opgeleid, zijn er regelmatig trainingen en voetbalwedstrijden.
- De gemeenschap draagt zelf zorg voor het beheer en het onderhoud van de voorzieningen.
.

Download tussenrapportageDownload eindrapportage