Bouw van klaslokalen in Gbangu in 2019

 • Teamwork
  Teamwork
 • Even een kiekje!
  Even een kiekje!
 • Geboren kunstenaars!
  Geboren kunstenaars!
 • Hoezo druk?
  Hoezo druk?
 • Say cheese!
  Say cheese!
 • Huggie!
  Huggie!
 • Met z'n allen
  Met z'n allen
 • Sjouwen met een kruiwagen
  Sjouwen met een kruiwagen
 • Een nieuw avontuur!
  Een nieuw avontuur!
Drie nieuwe klaslokalen
Prachtige natuur
Vriendelijke inwoners

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Gbangu


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

De voorbereiding door set-uppers Cor en Wouter

Wouter vertelt meer over jullie project. Kijk gauw de video!

Lees meer

Een kijkje in Gbangu

Lees meer

GH119 | Back home

Een stukje Ghana op Schiphol. 

Lees meer

GH119 | Er zijn mooie herinneringen gemaakt

De groep is in de afrondende fase beland. Tijd om afscheid te nemen. Een verslag van de laatste dagen in Gbangu.

Lees meer

Gbangu, een project met uitdagingen

Zaadjes planten

Lees meer

Update vanuit Gbangu

Coördinator Stephen Abarika ontving deze boodschap waarin mr. Ahmed Mohammed, een van de docenten, uit legt wat de impact is van de bouw van de klaslokalen én de komst van de groep.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Gbangu is een klein dorpje, waar voornamelijk boeren wonen. Ze leven van de mais en gierst die ze verbouwen. Het ligt in het East-Mamprusi district, een van de 20 districten de Northern Region van Ghana. De reis vanuit Accra, de hoofdstad, is indrukwekkend. Je legt ruim 700 kilometer af en ziet de wereld om je heen veranderen.

Er wonen ongeveer 121.000 mensen in het district, waarvan de meerderheid moslim is. Elektriciteit, stromend water en riolering zijn geen vanzelfsprekendheid, maar heeft men alleen langs de doorgaande weg. De afstand tot voorzieningen, zoals scholen of klinieken, is vaak groot en de wegen veelal slecht.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

 • In Gbangu zijn er te weinig klaslokalen om de 900 leerlingen les te geven
 • Door nieuwe klaslokalen te bouwen en in contact te komen met de lokale bevolking zullen de inwoners merken dat er een hoopvolle toekomst is voor hun kinderen
 • Het onderwijs verbetert en jij hebt meegeholpen aan die impact!

Download aanvraag