Bouw van Klaslokalen in Zogiligu in 2013

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Zogiligu


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[gh213] Pizza!

Zo. Groep GH213 heeft na twee gezellige dagen in Accra de pizza achter de kiezen en is klaar om op te stijgen. Via Istanbul gaat de reis naar Amsterdam, waar ze morgen aan het begin van de middag hopen te landen.

Lees meer

[gh213] Accra verkennen

Hoofdleider Tom Bouwman laat via SMS weten dat de groep veilig in Accra is aangekomen na een goede reis.

Lees meer

Gecombineerde aanpak werkt!

Het doel van dit bezoek was het interviewen van een aantal personen die betrokken zijn bij de school in Zogiligu, om een beeld te krijgen van het effect van een project. Omdat dit een kort veldbezoek aan het noorden van Ghana was, kozen we ervoor om het enigszins low profile te houden en alleen de hoog nodige personen te informeren van onze komst. Maar… dat liep anders dan verwacht. De headteacher of de circuit supervisor dacht daar anders over, dus bij aankomst zaten zowel de ouderraad (PTA) als het schoolbestuur (SMC), de chief van het dorp met zijn oudsten en het halve dorp al te wachten, waardoor het totaal op zon 40 mannen en 40 vrouwen uit kwam. Dit was dus een officieel bezoek, inclusief introductie, speeches en afronding met dans en geschenken (yes! 2 schapen en 2 kippen) en daarbovenop werden Jan en ik ook nog eens tot chief en subchief benoemd. Sta je daar met je goeie gedrag in een “smoke” gehuld en ff verplicht moeten dansen met je Nederlandse stijve heupen. We hebben het netjes gedaan: hadden zij ook een leuke middag ;-).

Tussendoor hebben we de kans gegrepen om een aantal mensen te spreken, waarbij we vroegen naar de situatie voorafgaand aan de bouw van de klaslokalen en naar de huidige situatie (voor de beeldvorming: voorafgaand aan dit project stonden er 3 klaslokalen van klei/leem. Situatie nu: 6 klaslokalen  3 door World Servants gebouwd en 3 door Edukans gefinancierd, teacher training gegeven, les en leermiddelen geleverd, een aantal meisjes van fietsen voorzien, een watertank gebouwd, PTA en SMC getraind en nieuwe latrines gebouwd).
We hebben gesproken met  3 mannen (de supervisor van de school, een leraar van groep 8 en de voorzitter van de PTA) en 1 vrouw (de penningmeester van de PTA).
De belangrijkste dingen die genoemd werden als verandering ten opzichte van de situatie voor het project waren:

 • Er staan nu 2 gebouwen die er mooi uit zien, schoon zijn en goed geventileerd, ten opzicht van de oude situatie: 1 gebouw van klei.
 • Ook is de school voorzien van stoelen en banken en schoolborden.
 • Er zijn les- en leermiddelen beschikbaar gesteld.
 • Het aantal leerlingen is bijna verdubbeld: van 146 naar 284.
 • Er zijn nu meer leraren. In plaats van 2 (0 vrouw) zijn er nu 7, waarvan zelfs 3 vrouwelijke leerkrachten!

Ze geven aan dat hierdoor:
 • De kinderen niet meer vies worden in school, en beter kunnen leren.
 • De leraren beter kunnen lesgeven, doordat ze het schoolbord kunnen gebruiken, meer ruimte hebben in de klas om rond te lopen en zo de kinderen beter kunnen monitoren.
 • Ouders ook meer betrokken zijn bij het onderwijs voor hun kinderen doordat zij de verandering ook zo duidelijk kunnen zien (waardoor de PTA (ouderraad) meer betrokken ouders heeft en dus meer draagvlak heeft en daadkracht toont  leuk voorbeeld: er zijn nu meer vrouwelijke leraren op school aangenomen omdat de PTA hier stert op aan drong bij het Ministry of Education).
 • Andere dorpen komen op deze school kijken hoe het kan dat er zoveel veranderd is (en de voorzitter van de PTA geeft zelf aan: als ik de tijd terug kon draaien en 8 of 9 jaar zou zijn, zou ik sowieso naar deze school willen met zulke mooie gebouwen!)
 • Door de komst van de pakketjes van Edukans hebben de ouders nu ook de motivatie om zelf tandpasta en tandenborstels te kopen op de markt voor hun kinderen.

Verder viel ons nog op:
 • De samenwerking van de circuit supervisor met de mensen van de school was erg goed. Dat is lang niet overal het geval. Maar hier heeft de PTA bijvoorbeeld zich erg hard gemaakt om vrouwelijke leerkrachten te krijgen, wat door de circuit supervisor overgenomen is en dit heeft bedongen bij het Ministry of Education.

Een paar vragen aan verschillende belanghebbenden levert dus al veel informatie op: concrete resultaten die er voor de kinderen, hun ouders en de leraren op de school zeker toe doen! Ontzettend waardevol om dit uit eerste hand te horen van de mensen die lang gehoopt hebben op een betere situatie voor de school en er nu daadwerkelijk de vruchten van plukken.

Lees meer

Dubbel zo veel leerlingen

De school in Zugiligu is in gebruik sinds april 2014. Direct na het afronden van de afbouw werkzaamheden is de school in gebruik genomen. Het aantal leerlingen is het afgelopen jaar verdubbeld (van 200 naar 400, waaronder veel meisjes). Dit komt met name door de toestroom van leerlingen uit de omgeving van het dorp.
Door enerzijds het samen bouwen van de groep met de gemeenschap en anderzijds een kwalitatief goed schoolgebouw, is de betrokkenheid van de gemeenschap bij het onderwijs enorm gegroeid. In het district staat Zugilligu nu nadrukkelijk op de kaart en is er de toewijzing van 2 nieuwe docenten door het ministerie van onderwijs.
Na de uitvoering van het project door AGREDS en World Servants hebben ook andere NGO's dit project ondersteund door bijvoorbeeld het leveren van leermiddelen en een mogelijke uitbreiding van het complex met nog een schoolblok.

Lees meer
Gebied
Partner

De activiteiten richten zich voornamelijk op de Northern Region. Dit is de grootste regio qua oppervlakte. Het is ook het minst ontwikkelde gebied van Ghana. Slechts een deel van de wegen is geasfalteerd; de rest bestaat uit zandwegen. In het gebied is nog maar kort elektriciteit. Veilig drinkwater is op veel plaatsen niet voor handen. Daarnaast zijn er beperkte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De activiteiten zijn daarnaast uitgebreid naar het Upper-West en Upper-East District. De omstandigheden zijn gelijk aan die van de Northern Region.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.