Bouw van het Lifeline project in Accra in 2018

 • Welkom in het nieuwe gebouw van het Life Line Centrum
  Welkom in het nieuwe gebouw van het Life Line Centrum
 • Ook aan de veiligheid is gedacht
  Ook aan de veiligheid is gedacht
 • Dat ziet er strak uit!
  Dat ziet er strak uit!
vrouwen voor vrouwen
inspirerend
levenslessen delen

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Accra


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Bouwen aan een droom

Als World Servantsgroep helpen we mee aan de voltooiing van een bibliotheek in het Lifeline Project in Accra. In een kleurrijke, maar tegelijk ook indringend verwaarloosde omgeving roept dit vragen op aan de zin er van. Wat draagt deze bibliotheek nu bij aan verandering in een omgeving die zo donker getekend is?
Ik legde deze vraag voor Derick Amegashie, de projectleider van Lifeline, en raakte met hem in gesprek over de impact van en de visie over de bibliotheek. Ik trof in hem een gepassioneerd mens die met hart en ziel gelooft in het werk dat hij mag doen, in wat de meiden bereiken. Met ontroering vertelt hij over één van de meiden die via Lifeline vanuit een hopeloze situatie nu een plek heeft op een universiteit. Hij voegde er aan toe dat het in het groot misschien niet zo veel voorstelt, maar wel voor die ene mens.
Op mijn vraag naar de bibliotheek vertelde hij dat er al sinds 2009 een droom is om een bibliotheek van de grond te tillen. De eerste bouw kwam al een heel eind maar door onvoldoende fondsen kon er nu pas (2016) verder gebouwd worden. Met de hoop dat het afgerond kan worden.
De bedoeling is dat het behalve een bibliotheek ook een e-learningcentrum wordt.

Derick legde uit dat deze bibliotheek eigenlijk de eerste stap naar buiten is van Lifeline. Tot nu toe heeft Lifeline zich vooral gericht op de opvang en training van ‘unfortunate girls’ zoals Derick hen noemt. Met deze bibliotheek wordt een handreiking gedaan naar de omringende omgeving om daar opbouwend en positief aanwezig te zijn.
De bibliotheek is dan ook bedoeld voor de meiden en de kinderen/jeugd uit de omgeving. Anders dan de schoolbibliotheken zullen zij op vrije momenten toegang krijgen tot de bibliotheek en het e-learncentrum. Derick (en ook Agreds) is er van overtuigd dat deze toegang tot lezen en internet aan kinderen en jeugd nieuwe kansen biedt om zich te ontwikkelen. Lezen en de toegang tot internet vergroten de kennis en openen nieuwe mogelijkheden.

Juist in deze omgeving die zo zonder hoop lijkt, is deze bibliotheek voor hem een bijzonder teken van hoop en verandering. Voor hem zit het succes ook niet in de aantallen bezoekers of deelnemers. Hij voelt zich al gezegend als het één persoon helpt om te groeien en zich te ontwikkelen. Maar, voegt hij er aan toe, deze bibliotheek zal impact hebben op de gemeenscha. Waarschijnlijk niet meteen zichtbaar, maar zeker wel op de lange duur. De bibliotheek is een eerste stap, en die moet je wel nemen om de tweede ook te kunnen doen.

Zo luisterend naar hem moet ik toch wel even omdenken vanuit mijn Westerse patronen. Zoveel zie ik om me heen dat schreeuwt om aanpakken, opruimen en verbeteren. Ik denk hierbij dan aan grootse projecten die zoveel meer mensen in één keer bereiken. Is deze bibliotheek dan wel een project dat iets wezenlijks toevoegt?
Maar als ik probeer te kijken met de ogen van Derick dan zie ik zijn droom. Dan ontdek ik dat het niet gaat om wat ik zou doen of zou willen. Dan ontdek ik dat ik mag helpen om een stukje van zijn droom (voor de meiden en de omgeving) te realiseren. En dit dan op de manier die hier in Ghana past.
Ook ontdek ik dan dat ik me gezegend voel om in deze droom te mogen delen, er deel van mag zijn.
En tenslotte, zie ik dan voor ogen hoe die gestage drup van misschien maar weinig per keer een kracht van verandering in zich draagt die meer is dan ik nu kan vermoeden.

Lees meer

Als bakker aan de slag in Accra

In 2010 deed Lydia mee aan het Lifeline Programma in de stad Accra. Tijdens dit programma heeft ze zich als 19-jarige verdiept in het vak van ‘cateraar’. Aan het einde van dit programma ontving zij een oven en allerlei andere noodzak elijke materialen om aan de slag te gaan als bakker. Op dit moment woont Lydia bij haar tante in huis in Accra.

Tegenwoordig is Lydia te vinden rondom de markt van Accra en verkoopt ze daar op straat haar zelfgebakken broodjes. Niet alleen verkoopt ze haar standaard producten, zoals gebakjes als cakejes en vleespasteitjes, en ook biedt ze frisdranken aan. Daarnaast bakt ze ook op verzoek verjaardagstaarten.

Met de verkoop hiervan verdient ze tussen de 20-50 Ghanese New Cedi (4-10 EUR) per dag. Met deze inkomsten is ze instaat om rond te komen.

Lydia is heel erg blij met het Lifeline Programma!

Lees meer

GH218 | Ontelbaar veel indrukken rijker

Het Accra-project zit erop. Na een bewogen afscheid en een onaangename vondst bij de douane zette de groep vanmorgen weer voet op Nederlandse bodem. De reis is voorbij, maar de indrukken blijven. Hier én daar. 

Lees meer

GH218 | Op bezoek bij Tony Chocolonely

Tijd voor een uitstapje! Met een busje (dat altijd voller kan) naar Tony's...

Lees meer

Het levensverhaal van Gifty

Elk jaar komen er nieuwe meiden naar het Lifeline project in Accra, Ghana om daar vaardigheden te leren voor een betere toekomst. In november afgelopen jaar hebben de meiden uit de 2018-groep hun opleiding afgerond. Inmiddels zijn ze weer vertrokken naar hun nieuwe woon- en verblijfplaats in Accra of het Noorden, om daar met hun opgedane kennis een nieuwe toekomst op te bouwen. Voordat de meiden hun opleiding op Lifeline hadden afgerond, hebben Stephen, AG Care landcoördinator, en Derrick, oud-coördinator lifeline, met twee meiden, Salima en Gifty, hun levensverhalen opgeschreven. Lees hier het indrukwekkende verhaal van Gifty en zie hoe het Lifeline project haar leven heeft veranderd.

Lees meer

Het levensverhaal van Salima

Elk jaar komen er nieuwe meiden naar het Lifeline project in Accra, Ghana om daar vaardigheden te leren voor een betere toekomst. In november afgelopen jaar hebben de meiden uit de 2018-groep hun opleiding afgerond. Inmiddels zijn ze weer vertrokken naar hun nieuwe woon- en verblijfplaats in Accra of het Noorden, om daar met hun opgedane kennis een nieuwe toekomst op te bouwen. Voordat de meiden hun opleiding op Lifeline hadden afgerond, hebben Stephen, AG Care landcoördinator, en Derrick, oud-coördinator lifeline, met twee meiden, Salima en Gifty, hun levensverhalen opgeschreven. Lees hier het verhaal van Salima en zie hoe het Lifeline project haar leven heeft veranderd.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Het Lifeline centrum ligt in Accra, niet ver van de kust, aan de rand van de wijk Agbogbloshie, een sloppenwijk die in de volksmond 'Sodom en Gomorra' genoemd wordt. Naast een groenten- en warenmarkt staat deze wijk bekend om zijn afvalverwerking. Vuilnis, oud ijzer maar ook computers uit Europa worden hier gesloopt en de materialen hergebruikt of verkocht. Helaas zorgt het verbranden van afval en kabels voor smogvorming en stank. De leefomgeving van de inwoners is dus verre van optimaal.

Accra zelf telt ongeveer 2 miljoen inwoners en is het economisch en politiek centrum van het land. Naast dat het er altijd ontzettend druk is en het verkeer behoorlijk chaotisch kan zijn, is het een stad met veel verschillende culturen en mooie stranden.

Rondom Accra heerst het tropisch savanneklimaat. De droge, warme periode begint ongeveer in november en eindigt in maart. Het regenseizoen is op z’n hoogtepunt in de maand juni.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Het Lifeline project biedt de meisjes een kans om uitbuiting een halt toe te roepen. Het trainingsprogramma wat hiervoor is opgezet door AGREDS, is erop gericht om deze meiden uit de situatie te halen waar ze in zitten, vervolgens te helpen om deze ervaring te verwerken en een nieuwe kans te krijgen waardoor ze uiteindelijk weer kunnen integreren in de maatschappij. 
Er worden jaarlijks tussen de 20-30 meiden geholpen op deze manier. Gedurende één jaar krijgen ze eten, onderdak, medische zorg, persoonlijke begeleiding en de kans om een vak te leren. 

Sinds 2013 zijn er een aantal World Servants groepen in het Lifeline centrum geweest om de meiden te ondersteunen in dit programma door middel van een maatjes- of buddy project (alleen voor vrouwen) volgen. Het doel hiervan is de meiden te bemoedigen en extra te stimuleren om het trainingsprogramma met succes af te ronden en ze in staat te stellen een nieuwe start te maken in hun leven. Het betekent veel voor de meiden als er een groep Nederlanders naar ze toe komt. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en daarmee zijn ze beter opgewassen tegen de situaties waar ze mee te maken krijgen in een leven 'buiten de poort' van het Lifeline centrum. Ook betekent de komst van deze groepen een extra uitdaging voor ze. Door onder andere het eten voor de groep te verzorgen, leren ze met concrete verantwoordelijkheden om te gaan. 

Ga met de meiden in gesprek en door samen met hen te werken aan dit project zal je ontdekken dat je ook veel van deze jonge Ghanese vrouwen kan leren!

Doelen:

 • Door ontmoetingen de vrouwen van het Lifeline project motiveren om het programma af te ronden.
 • De accommodaties op het terrein verbeteren door de bibliotheek gebruiksklaar te maken.

Download tussenrapportage