Bouw van klaslokalen in La-Atari in 2021

 • Bouwen is altijd feest
  Bouwen is altijd feest
 • Je werkt echt samen
  Je werkt echt samen
 • Net aangekomen de ogen uitkijken
  Net aangekomen de ogen uitkijken
 • Compleet andere woonsituatie
  Compleet andere woonsituatie
 • Toekomst waar jij voor bouwt
  Toekomst waar jij voor bouwt
 • Verschillende plekken bezoeken
  Verschillende plekken bezoeken
 • Klaarmaken voor een potje voetbal
  Klaarmaken voor een potje voetbal
 • Ze hebben al zin in het kinderprogramma!
  Ze hebben al zin in het kinderprogramma!
 • Oei!
  Oei!
 • Gek doen met nieuwe vrienden
  Gek doen met nieuwe vrienden
 • De plek waar het gebeurt!
  De plek waar het gebeurt!
Ghanese gastvrijheid
Avontuur in the middle of nowhere
Bouwen aan onderwijs

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in La-Atari


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

De noodzaak voor de nieuwe klaslokalen is duidelijk

Tijdens het bezoek van Stephen aan La-Atari maakt iedereen duidelijk dat de komst van de lokalen enorm welkom is.

Lees meer

Update uit La-Atari

Bericht vanuit de community!

Lees meer

Er zijn geen berichten.

Drie lokalen in La-Atari in gebruik genomen

Er zijn heel wat struikelblokken overwonnen om de bouw van drie lokalen in La-Atari mogelijk te maken. De leerlingen en docenten maken nu blij gebruik van de nieuwe lokalen.

Lees meer

De aanhouder wint

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar het resultaat mag er zijn!

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Het dorp La-Atari ligt in het East Mamprusi district in het noorden van Ghana, op zo’n 780km van Accra, de hoofdstad van Ghana. In het district wonen ongeveer 150.000 mensen, met name in kleinere dorpen op het platteland in typische ronde huizen van klei met rieten daken. Zo ook de 600 inwoners van La-Atari. Het grootste deel van de bevolking hoort bij de Mamprusi stam en zijn voornamelijk moslim. De rest is voor het merendeel christen. Naast Engels spreken de inwoners de lokale taal Mamprusi. De droge tijd is tijdens de Nederlandse zomer, dus tijdens de projecten is de aanblik van het landschap minder groen dan tijdens de set-upreizen.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Op dit moment zijn er maar drie goede klaslokalen van steen met een goed dak. Daarnaast heeft de lokale bevolking met beperkte middelen geprobeerd klaslokalen erbij te bouwen van klei en hout. Deze lokalen zijn veel kleiner en niet waterdicht waardoor in het regenseizoen (bijna) geen les kan worden gegeven. Met de bouw van drie nieuwe klaslokalen kunnen de leerlingen naar school, ook wanneer het regent, en zijn de lokalen ruimer en beter geventileerd. Hiermee wordt het onderwijs verbeterd en krijgen de kinderen een beter toekomst perspectief. Ook is het voor de leraren veel fijner lesgeven in goede klaslokalen waardoor ze meestal meer en langer aanwezig zijn op school.

Doelen:

 • Meer leerlingen naar school, ook in het regenseizoen
 • Verbeterde kwaliteit van onderwijs door goede klaslokalen
 • Verbeterd toekomst perspectief voor de kinderen van La-Atari.
 • Meer gemotiveerde leraren door goede lesomgeving.