Bouw van een basisschool in Soamsobigi in 2023

 • Plezier op de bouwplaats!
  Plezier op de bouwplaats!
 • Samen sta je sterk
  Samen sta je sterk
 • Samen de klus klaren
  Samen de klus klaren
 • Scheppen maar!
  Scheppen maar!
 • Plek voor een goed gesprek
  Plek voor een goed gesprek
 • Ruik je de geur van nieuwe planken?
  Ruik je de geur van nieuwe planken?
 • Nieuwe vrienden maken
  Nieuwe vrienden maken
 • Wat een uitzicht!
  Wat een uitzicht!
 • Hard werken op een uitgestrekte bouwplaats
  Hard werken op een uitgestrekte bouwplaats
 • Sport overstijgt cultuurverschillen
  Sport overstijgt cultuurverschillen
 • Een prachtige bouwlocatie
  Een prachtige bouwlocatie
 • Tijd om te spelen
  Tijd om te spelen
 • Ga je mee op avontuur?
  Ga je mee op avontuur?
 • Écht ontmoeten
  Écht ontmoeten
Cultuur ontdekken
Hoopvolle toekomst voor kinderen
African daily life leren kennen

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Soamsobigi


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Accommodatie is gereed

Terwijl er verder wordt gewerkt aan de fundering, is ook de ruimte klaargemaakt waar straks de bedden gespreid zullen worden.

Lees meer

De bouw is van start

In Soasobigi wordt gewerkt aan de fundering, nu groep Wierden bijna komt.

Lees meer

GH223 | Ghanese temperaturen bij aankomst groep

Het is plakkerig warm als familie, vrienden en gemeenteleden op de groep uit Ghana staan te wachten...

Lees meer

GH223 | Nog een uurtje...

Rein
We vertrekken nu vanuit Meerkerk. We verwachten rond 16.00 uur te arriveren.
14:52


De school wordt goed gebruikt!

Geen water te bekennen in Soasobigi!

Lees meer

De bouw is gereed

Weer of geen weer, de nieuwe lokalen worden in gebruik genomen.

Lees meer
Gebied
Partner
Verandering

De mensen in Soamsobigi wonen ver uit elkaar. Tussen hun huizen liggen voornamelijk maïsvelden. Het ligt op ongeveer 650 kilometer van de hoofdstad Accra, in het noordoosten van Ghana. Het district East Mamprusi is een arm district. De mensen in dit gebied leven voornamelijk van de akkerbouw en verbouwen hun eigen producten. De opbrengst is net genoeg om zelf van te leven. Helaas blijft er weinig over om handel mee te drijven.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

In het dorp Soamsobigi wonen veel kinderen, maar er is geen goed schoolgebouw. Op dit moment worden de lessen gegeven in één klaslokaal of, bij mooi weer, onder een grote boom . Voor de leraren is het een uitdaging om goed les te geven in deze situatie. Daarnaast sturen ouders hun kinderen niet naar school. De ouders vinden het niet de moeite waard omdat er geen goed schoolgebouw is.

De bouw van klaslokalen zorgt ervoor dat:

 • Leraren beter en meer les kunnen geven
 • Ouders overtuigd raken van de waarde van onderwijs en hun kinderen naar school laten gaan
 • De overheid meer getrainde leraren stuurt
 • De kwaliteit van het onderwijs verbetert