Bouw van klaslokalen in Za-ari in 2017

 • GH317-23
  GH317-23
 • Verkenner van de toekomstige bouwplaats
  Verkenner van de toekomstige bouwplaats
 • De huizen in Za-ari
  De huizen in Za-ari
 • Een van de schoolgebouwen
  Een van de schoolgebouwen
 • Overleg met chief op bouwplaats
  Overleg met chief op bouwplaats

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Za-ari


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Set up bezoek november 2016

Lees meer

GH317 | Laatste etappe voor groep Wezep

Na drie avontuurlijke weken hebben de deelnemers uit Wezep Ghana weer verwisseld voor Nederland. Na een rustige vlucht kwam de groep aan op Schiphol. 

Lees meer

GH317 | Laatste dag in Accra

Groep Wezep vertrekt bijna weer. Maar eerst nog een mooie dag Accra voor de boeg!

Lees meer

Hier wordt met enthousiasme les gegeven

Vanuit Ghana ontvingen we een korte update; de beelden geven een indruk van hoe de klaslokalen, watertank en latrines er nu uit zien. En ook al zijn de beelden van de school in gebruik niet heel duidelijk, het geeft aan dat ze dankbaar gebruik maken van de mooie nieuwe faciliteiten in Za-Ari. Het geplande bezoek tijdens de zomer perdiode kon in verband met de regen niet door gaan. Een uitgebreidere update volgt later.

Lees meer

Met schone handjes in de klas

Naast de bouw van de klaslokalen in Za-Ari afgelopen zomer is er door extra geld vanuit World Servants (op basis van financiering door stichtingen en fondsen), ook nog een watertank en latrines gebouwd. In het proces van de implementatie van dit project is er door de overheid ook nog budget beschikbaar gesteld om de latrines die er al stonden te vervangen. In eerste instantie was het plan om deze te renoveren, maar na inspectie bleek dat ze toch vervangen moesten worden door nieuwe. De nieuwe watertank en latrines leveren een grote bijdrage aan betere hygiëne op school.

De verandering binnen de school is zo merkbaar dat het schoolhoofd zelfs speciaal de projectcoördinator heeft gebeld om te vertellen dat de kinderen en leraren zo ontzettend blij zijn met het nieuwe gebouw. Door de nieuwe watertank is de school in staat om voldoende water op te vangen zodat alle kinderen nu hun handen kunnen wassen. Voordat de les begint rennen zo nog vaak snel naar de watertank toe en zeggen ze “I want to wash my hands”!! Iets dat voorheen ondenkbaar was.

In Za-ari is het ‘Football 4 Water’ programma ook uitgevoerd door de groep. Dit 'event' begint met een voetbalwedstrijd waar omheen ook voorlichting gegeven wordt op het gebied van persoonlijke hygiëne. Dit gebeurt in samenwerking met een lokale verpleegster zodat het ook op een duurzame manier wordt opgepakt door lokale overheid. Op deze manier kunnen veel mensen/jongeren worden bereikt. Drie verschillende lokale gemeenschappen doen vervolgens aan het voetbaltoernooi mee en de afgelopen keer was dit toernooi een groot succes. Nadat het programma in de zomer is uitgevoerd, vindt er door de lokale verpleegster nog een follow-up bezoek plaats om te kijken wat de effecten zijn en eventueel de boodschap te herhalen. Zo kunnen veel mensen worden bereikt met weinig middelen. AG Care is erg enthousiast over dit programma. 

Lees meer

Gebied
Partner

Je gaat dit doen in Za-ari. Een dorp in het Noorden van Ghana.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.