Bouw van woningen voor leraren in Namasim in 2018

 • Het gebied rond de school
  Het gebied rond de school
 • Beter onderwijs voor hem!
  Beter onderwijs voor hem!
 • Omgeving van de bouwplaats
  Omgeving van de bouwplaats
 • Sta jij straks hier te metselen?
  Sta jij straks hier te metselen?
 • Hier komt het gebouw
  Hier komt het gebouw
enthousiaste dorpelingen
ontdek Ghana
onderwijsverbetering

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Namasim


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Koffie stiet kloar

GH318 | Gebouwd aan onuitwisbare herinneringen. Na een heleboel vertraging arriveerde de groep dan toch klokslag zes uur in Nijverdal waar de thuisblijvers klaarstonden met koffie en thee, vers fruit, een prachtig spandoek en een cadeautje voor de leiders. Het was een prachtig weerzien. De groep uit Nijverdal kan terugkijken op een mooi project. Een ervaring om nooit te vergeten.

GH318 | Nog even geduld

Hoofdleider Gerlof gaf net telefonisch de laatste stand van zaken door.

Lees meer

Gebouwd voor twee gezinnen, nu wonen er 7 leerkrachten!

Hoeveel leerkrachten passen er in twee woningen?!

Lees meer

Mrs. Judith Kapoti is blij met haar lerarenwoning

In gesprek met mrs. Judith wordt duidelijk waarom de lerarenwoningen in Namasim zo welkom waren.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Namisim ligt in het East Mamprusi-district. Het East Mamprusi-district is een van de 20 districten van de Nothern Region. In het district wonen ongeveer 121.000 inwoners waarvan de meerderheid moslim is. Het ligt op ruim 700 km van de hoofdstad Accra. In het gebied wonen veel kleine gemeenschappen waar de mensen vooral afhankelijk zijn van de opbrengst van hun land voor hun levensonderhoud. Voorzieningen als elektriciteit, stromend water en rioleringen heeft men op het platteland niet of nauwelijks, behalve langs de doorgaande weg. Kinderen kunnen wel naar school, maar de gebouwen of de wegen naar de scholen zijn vaak slecht. Voor goede gezondheidszorg zijn de Ghanezen vaak lang onderweg. De afstand tot een kliniek is ongeveer 10 tot 25 km.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

De leraren wonen op dit moment in een dorp naast Namasim. Elke dag reizen zij 15 minuten naar de school. De reis kan in het regenseizoen langer duren door de slechte wegen.

De lerarenwoningen zullen niet alleen een verandering zijn voor de leraren in Namasim. Ook de leerlingen krijgen hierdoor meer toegang tot onderwijs. De leraren kunnen na schooltijd bijles geven aan de leerlingen en meedoen met activiteiten in het dorp. De bouw van de woningen is daarmee niet alleen een ontwikkeling voor de leraren, maar voor het hele dorp.

Veranderingen sinds 2016
Sinds 2016 is er veel veranderd in Namasim. Een groep World Servants-jongeren heeft gebouwd aan latrines en een Girls Changing Room. Hierdoor is het aantal leerlingen op de school enorm gegroeid, vooral het aantal meisjes. Het aansluiten van een watertank geeft de leerlingen en leraren van de school toegang tot water in de drogere periodes. De aanwezigheid van de World Servants groep heeft een grote impact gehad op de bevolking. Zij hebben gezien dat verandering mogelijk is in het dorp en willen graag verder met het verbeteren van het onderwijs in Namasim. 

Jij bouwt hier aan verandering door:

 • Samen met de bewoners van Namasim te bouwen aan een beter onderwijs
 • Elkaar te ontmoeten in huisbezoeken, sport & spel.

Je bereikt de volgende doelen door te bouwen in Namasim:
 • Een betere woonvoorziening voor de leraren van de basisschool en de middelbare school van Namasim.
 • De gemeenschap is tijdens de bouw betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Zij zullen als gemeenschap betrokken blijven bij de kwaliteit van het onderwijs.

Download tussenrapportageDownload eindrapportage