Bouw van woningen voor leraren in Namasim in 2018

 • Sluit de kids in je hart
  Sluit de kids in je hart
 • De hoogte in
  De hoogte in
 • Beter onderwijs voor hem!
  Beter onderwijs voor hem!
 • Onderwijs voor iedereen
  Onderwijs voor iedereen
 • Sta jij straks hier te metselen?
  Sta jij straks hier te metselen?
 • Resultaat boeken op de bouw
  Resultaat boeken op de bouw
 • Warm welkom
  Warm welkom
 • Frisse douche: Kintampo Waterfalls
  Frisse douche: Kintampo Waterfalls
 • Het gebied rond de school
  Het gebied rond de school
 • Lol met de kids
  Lol met de kids
 • Hoop voor het arme Noorden van Ghana
  Hoop voor het arme Noorden van Ghana
 • High five!
  High five!
 • Hier komt het gebouw
  Hier komt het gebouw
 • Welcome to Ghana!
  Welcome to Ghana!
 • Omgeving van de bouwplaats
  Omgeving van de bouwplaats
enthousiaste dorpelingen
ontdek Ghana
onderwijsverbetering

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Namasim


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Genieten, wachten en een frisse duik!

Gerlof
Hier weer wat foto’s uit Ghana. De sfeer in de groep is goed, alleen laat de techniek van de voertuigen het soms afweten. Een kapotte bus waardoor er uren vertraging opgelopen werd; een kapotte startmotor en te lege accu’s tijdens de safari. Niet leuk allemaal, maar de sfeer wordt er gelukkig niet minder om en de duik in het zwembad was heerlijk verfrissend
14:52

GH318 | Groeten terug uit Namasim

Ga er maar even voor zitten. In de afgelopen dagen hebben meerdere deelnemers een stukje geschreven....

Lees meer

GH318 | Laat de docenten maar komen!

Ghana wint weer! Het eerste gebouw van deze zomer is klaar voor ingebruikname.

Lees meer

Lerarenwoningen al klaar!

Ze hebben keihard doorgewerkt in Ghana... Zie de foto's voor het resultaat

Lees meer
Gebied
Partner
Verandering

Namisim ligt in het East Mamprusi-district. Het East Mamprusi-district is een van de 20 districten van de Nothern Region. In het district wonen ongeveer 121.000 inwoners waarvan de meerderheid moslim is. Het ligt op ruim 700 km van de hoofdstad Accra. In het gebied wonen veel kleine gemeenschappen waar de mensen vooral afhankelijk zijn van de opbrengst van hun land voor hun levensonderhoud. Voorzieningen als elektriciteit, stromend water en rioleringen heeft men op het platteland niet of nauwelijks, behalve langs de doorgaande weg. Kinderen kunnen wel naar school, maar de gebouwen of de wegen naar de scholen zijn vaak slecht. Voor goede gezondheidszorg zijn de Ghanezen vaak lang onderweg. De afstand tot een kliniek is ongeveer 10 tot 25 km.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 482
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
agredsgh@agreds.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care (AG Care - voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties. Om criminaliteit tegen te gaan heeft AG Care programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. In deze vorm van ondersteuning speelt ook World Servants een belangrijke rol. In samenwerking met AG Care bouwt World Servants klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen om deze programma’s te kunnen verwezenlijken. Naast onderwijs biedt AG Care ook hulp in de volgende sectoren: Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes. Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening. Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren. Hierdoor maken de Ghanezen meer kans op een baan. Geloofsovertuiging: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

De leraren wonen op dit moment in een dorp naast Namasim. Elke dag reizen zij 15 minuten naar de school. De reis kan in het regenseizoen langer duren door de slechte wegen.

De lerarenwoningen zullen niet alleen een verandering zijn voor de leraren in Namasim. Ook de leerlingen krijgen hierdoor meer toegang tot onderwijs. De leraren kunnen na schooltijd bijles geven aan de leerlingen en meedoen met activiteiten in het dorp. De bouw van de woningen is daarmee niet alleen een ontwikkeling voor de leraren, maar voor het hele dorp.

Veranderingen sinds 2016
Sinds 2016 is er veel veranderd in Namasim. Een groep World Servants-jongeren heeft gebouwd aan latrines en een Girls Changing Room. Hierdoor is het aantal leerlingen op de school enorm gegroeid, vooral het aantal meisjes. Het aansluiten van een watertank geeft de leerlingen en leraren van de school toegang tot water in de drogere periodes. De aanwezigheid van de World Servants groep heeft een grote impact gehad op de bevolking. Zij hebben gezien dat verandering mogelijk is in het dorp en willen graag verder met het verbeteren van het onderwijs in Namasim. 

Jij bouwt hier aan verandering door:

 • Samen met de bewoners van Namasim te bouwen aan een beter onderwijs
 • Elkaar te ontmoeten in huisbezoeken, sport & spel.

Je bereikt de volgende doelen door te bouwen in Namasim:
 • Een betere woonvoorziening voor de leraren van de basisschool en de middelbare school van Namasim.
 • De gemeenschap is tijdens de bouw betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Zij zullen als gemeenschap betrokken blijven bij de kwaliteit van het onderwijs.