Bouw van lerarenwoningen in Sumniboma No.2 in 2019

 • Op avontuur!
  Op avontuur!
 • Mooie herinneringen
  Mooie herinneringen
 • Een nieuw avontuur
  Een nieuw avontuur
 • Ploeteren op school
  Ploeteren op school
 • Iedereen samen
  Iedereen samen
 • Interessante conversaties
  Interessante conversaties
 • Inburgeren :)
  Inburgeren :)
 • Handen uit de mouwen
  Handen uit de mouwen
 • Een hoop gezelligheid
  Een hoop gezelligheid
Uitgestrekte omgeving
Avontuur
Bouwen aan onderwijs

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Sumniboma No.2


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Video van de accommodatie

Een goede plek vinden voor de groep om te verblijven blijft elke keer een mooie uitdaging. Coordinator Stephen heeft voor de groep in Sumniboma #2 een mooie locatie gevonden in een typische Ghanese setting! Kijk maar mee!

Lees meer

Grote verzameling onder de reusachtige boom

Lees meer

GH319 | terug in Zuidlaren

De laatste etappe van Brussel naar Zuidlaren is volbracht. De deelnemers werden verwelkomd door familie en vrienden.

GH319 | Geland op Brussel!

De groep is veilig geland op Brussel en op weg naar de het laatste stukje van de reis, de bus terug naar Zuidlaren.


De woningen worden gebruikt en de nieuwe school staat er!

Eten op school motiveert ouders om hun kinderen naar school te sturen!

Lees meer

De lerarenwoningen in Sumniboma nr. 2 staan er prachtig bij!

Twee broers zijn nu leerkracht in Sumniboma nr. 2, lees hun verhaal hier!

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Je bouwt en verblijft in Sumniboma nr. 2, een uitgestrekt dorp in het noorden van Ghana. Het dorp is alleen toegankelijk via onverharde weg, wat in het regenseizoen nog wel eens voor problemen zorgt.

Sumniboma nr. 2 ligt in het East Mamprusi-district, één van de 20 districten in het noorden van Ghana. Het is een uitgestrekt dorp waar veel verschillende families wonen. Deze families wonen dicht bij elkaar en werken gezamenlijk op de akkers rondom de woningen. Voorzieningen zoals stromend water en riolering hoef je niet te verwachten. Deze zijn op het platteland van Ghana nauwelijks te vinden. 

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

De vijf leraren van de school in Sumniboma nr. 2 wonen nu op ongeveer 20 km afstand van de school. Zij reizen elke dag op en neer, zelfs met slecht weer. Door de regen zijn de zandwegen dan vaak moeilijk begaanbaar. De leraren hebben nu de leiding over een groep van ruim 400 leerlingen. Goede lerarenwoningen maken het lesgeven in het dorp aantrekkelijker. Extra leerkrachten kunnen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. 

De leraren zullen tijd en kosten besparen omdat zij dichter bij de school wonen. Na schooltijd kunnen de leraren meer aandacht besteden aan het geven van extra uitleg of doen zij mee aan buitenschoolse activiteiten. De leraren worden hierdoor nog meer een onderdeel van de gemeenschap.

Jouw inzet zorgt ervoor dat:

 • De leraren ook buiten schooluren beschikbaar zijn voor extra ondersteuning
 • Sumniboma nr. 2 aantrekkelijker wordt voor goede leerkrachten
 • Meer leerkrachten gaan werken op de school, wat de kwaliteit van het onderwijs verbetert