Bouw van Teachers only in Najong #2 in 2015

 • Op weg naar het onderkomen van de groep
  Op weg naar het onderkomen van de groep
 • Leiders van de gemeenschap van Najong #2
  Leiders van de gemeenschap van Najong #2
 • De basisschool van Najong #2
  De basisschool van Najong #2
 • De kids heten je welkom
  De kids heten je welkom
 • Die ene ontmoeting...
  Die ene ontmoeting...
 • Kinderprogramma tijdens een eerder project in Noord-Ghana
  Kinderprogramma tijdens een eerder project in Noord-Ghana

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Najong #2


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

GH415 | Veilig geland in Accra

Hoofdleider Henni belde zojuist vanaf het vliegveld dat de groep, na een vertraging van vijf kwartier, veilig is geland in Accra.

Lees meer

  GH415 | Overdracht en inpakken

  Vlak voor de overdracht belt Henni met een korte update van de afgelopen dagen. Het gaat nog steeds goed met de groep en de gezondheid. Op het moment van bellen werden de laatste werkzaamheden op de bouw gedaan. De groep heeft het gestelde doel niet kunnen bereiken omdat er geen voorbereiding was getroffen voor het graven van een gat, waardoor de deelnemers dit eerst moesten doen voordat ze de hoogte in konden. Maar er is druk gemetseld, de kozijnen zitten in de gebouwen dus er is wel heel wat werk verzet ondanks de warmte. De daken zitten er niet op, maar het resultaat mag er zijn. Aan het einde van de middag wordt de bouwplaats overgedragen aan Stephen Abarika van AGREDS, de partnerorganisatie waar World Servants mee samenwerkt in Ghana. Hij zal er zorg voor dragen dat de gebouwen opgeleverd worden en zal daarna het project overdragen aan de gemeenschap. De evaluatie met de onderwijzers heeft ook plaatsgevonden. De samenwerking was plezierig en een leuke ervaring voor beide culturen. Het was een gezellige evaluatie onder het genot van een flesje cola en een Hollandse stroopwafel. Vanavond zal de groep de tassen inpakken om morgen af te reizen naar Accra met een binnenlandse vlucht.

  Lees meer

   Stephen Abarika bezoekt school en schrijft het volgende

   “Here in rural northern Ghana, it's difficult to have adequate classrooms!”

   Many parts of rural northern Ghana lack adequate classrooms and other physical infrastructure to enhance teaching and learning. This has, and continues to affect delivery of good access and quality basic education in these communities with the most affected being the girl-child.

   Your contribution afforded these underserved communities to be provided new and modern classrooms for improved access and quality basic education. Enrollment is progressively increasing while teachers are to a large extent attracted by the injection of new and modern classrooms.

   Excitement among children - when the school system improves
   Both the teacher and pupils are happy. The provision of a new classroom and tables now make teaching and learning more child and teacher friendly. A conducive learning environment is created. The class teacher is seen moving more freely promoting good contact with pupils during teaching hours. A complete positive change  has occurred here. Thanks to all those who contributed towards this live transforming project.

   Teaching and learning materials (tlms)  more secured
   Schools in rural communities find it challenging in storing TLMs. These teaching and learning materials can be difficult to come by, and must be well secured so learners can have access to the learning materials for their studies.

   Through your financial assistance, AG Care, World Servants and other key stakeholders were able to assist schools deprived community school northern Ghana with cupboards to help in securing existing schools teaching and learning materials. This move has indeed helped in the promotion of access and quality basic education 

   Water promotes good living 
   Good quality water constitutes an important part of school administration throughout the world. Access to good quality water is therefore considered as crucial to the proper running of any school especially at the basic level. It enhances and promotes healthy living among school children doing school contact hours. For example most sanitation challenges within school system are solved if water is available and at the required quantity. Unfortunately, the story is different in most basic schools in rural communities in northern Ghana. The schools lack these essentials services putting the lives of school children at risk. The girl-child who suffer the most, have to go long distances to collect water for use in the school. At times they miss classes in the process.  The rain water havesting tank constructed through your funds continue to provide water for school children and teachers on a more sustainable manner now.

   Their new toilet facility is being put to good use. 
   The era where pupils use to visit the bush to go to toilet during school hours is all over. This new toilet facility is serving the good interest of children and teaching staff as well. The girl-child and female teachers and find their schools gender friendly. This type of toilet facility has a girl changing room inbuilt into it to cater for the unique needs of student girls and their female teachers.
   Schools girls no longer have to stay home during their menstruation  period. They can change themselves using the changing rooms and get back to the classrooms to continue with their lessons with their male counterparts.

   Lees meer

   Verbeterde omstandigheden

   De gerealiseerde verbetering voor de leerlingen van deze Junior Highschool zijn enorm;. Nieuwe ruime lokalen, toiletten en een watervoorziening. Ook de gemeenschap is trots op  de ontwikkelingen die de school doormaakt. Er wordt door het schoolbestuur en de chief hard gelobbyd bij het district om de school op het elektriciteitsnet aangesloten te krijgen zodat de lokalen s avonds gebruikt kunnen worden voor huiswerkbegeleiding en andere activiteiten.

   Het aantal leerlingen op de JHS is toegenomen van 210 naar 273 waarvan 147 jongens en 126 meisjes. Steeds meer meisjes leren door en in klas 1 en 2 zitten evenveel jongens als meisjes. In klas 3 is het aantal meisjes beduidend lagen. De komst van de verschoningsruimte en betere voorlichting moeten  ervoor zorgen dat meer meisjes de school afmaken. De school heeft nu 5 gekwalificeerde leerkrachten en de overige 2 volgen inmiddels een cursus.

   Lees meer
   Gebied
   Partner

   Najong #2 ligt in het Bunkpurugu / Yunyoo district, een van de armste delen van het noorden van
   Ghana. Het is een nieuw district dat begin 2005 is ontstaan uit het East Mamprusi district. De middelen van het district om basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren zijn beperkt. Er wonen rond de 85.000 inwoners en de hoofdstad is Bunkpurugu (250 kilometer van Tamale, hoofdstad van de noordelijke regio). De meeste families zijn eenvoudige boeren die leven van de opbrengst van hun land. De regenperiode is van mei tot oktober met als augustus en september als de maanden waarin de meeste regen valt. Als de regen onregelmatig of later zal deze de opbrengst negatief beïnvloeden. Het is savanne gebied waarin gras de belangrijkste vegetatie is en je bomen tegenkomt als de baobab en acacia.

   Stephen Abarika

   P.O. Box CT 1647
   Cantonments
   Accra
   Ghana
   +233 302 43 37 87
   info@agcareghana.org

   AG Care Ghana

   Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

   Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
   Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
   Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

   Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

   • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
   • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
   • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
   • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.