Bouw van klaslokalen in Sumniboma nr.1 in 2018

 • Lijk ik nu een Ghanees?
  Lijk ik nu een Ghanees?
 • Africa by bike
  Africa by bike
 • Dorpsoudsten zijn aanwezig bij de bespreking
  Dorpsoudsten zijn aanwezig bij de bespreking
 • Kruiwagenrace
  Kruiwagenrace
 • Dorpsmeeting
  Dorpsmeeting
 • Playtime
  Playtime
 • Schoolkinderen letten goed op
  Schoolkinderen letten goed op
 • Dansen!
  Dansen!
 • Metselen
  Metselen
 • Meeting onder de boom
  Meeting onder de boom
 • Het oude schoolblok
  Het oude schoolblok
gastvrije bevolking
back-to-basic
prachtige natuur

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Sumniboma nr.1


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

GH418 | Indrukwekkend bezoek op feestelijke dag

Een indrukwekkende rit door de sloppenwijken, feest en ook nog eens afgezet worden. Ze hebben het allemaal meegemaakt vandaag in Accra.

Lees meer

Relaxdag

Alie
We mochten uitslapen! Want om 9 uur vertrok de bus richting Fort of Good Hope. Hier hebben we een goede indruk gekregen van het slavenverleden van Nederland. Erg onwerkelijk om daar rond te lopen en de verhalen te horen. Na het Fort werd het tijd om onze witte/gebroken witte/lichtelijk bruine kleur te verruilen voor de kleur rood: we hebben namelijk een kort bezoek gebracht aan het strand! Wat hebben we daar heerlijk kunnen genieten. Bij terugkomst stond het diner klaar en hebben we de dag afgesloten met een bonte avond & memories night. What happens in Ghana, stays in Ghana. 😁
00:24


Zoek de verschillen in Sumniboma #1

We ontvingen van Stephen een paar foto's die duidelijk maken wat het verschil is tussen het wel en niet hebben van schoolbankjes... Hij schrijft: "what a great change!" De beelden spreken voor zich! Wat zijn ze blij in Sumniboma #1, dat ze met de extra bijdragen deze schoolbankjes konden laten maken.

Lees meer

Klaslokalen al klaar voor gebruik!

Na vertrek van de groep is er hard doorgewerkt door de aannemer en lokale bevolking! Hierdoor kunnen deze klaslokalen al heel snel in gebruik worden genomen. Bekijk de foto's voor het prachtige resultaat.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Sumniboma no.1 is een typisch plattelandsdorp in het noorden van Ghana. Dit kleine dorp met ongeveer 1200 inwoners ligt ver van de omliggende dorpen. De natuur is er prachtig en wanneer jij hier bent, zal het er warm zijn. Overdag is het ongeveer 30 graden Celsius en ’s nachts zal het een paar graden afkoelen. Het noorden van Ghana heeft namelijk een steppeklimaat, met af en toe een tropische regenbui.
De inwoners van het dorp zijn voornamelijk boer en verbouwen mais en gierst, een graangewas. Deze producten zijn hun voornamelijkste levensvoorzieningen, andere producten zijn alleen verkrijgbaar in de grote steden. Op het platteland is vaak nauwelijks tot geen toegang tot elektriciteit, stromend water of riolering.
De kinderen uit het dorp gaan naar de basisschool in het dorp. Voor vervolgonderwijs moeten zij veel verder reizen en dit is voor veel jongeren niet mogelijk.

Tijdens je bezoek aan de hoofdstad Accra krijg je ook te maken met andere aspecten van Ghana. Als voormalige kolonie van verschillende Europese landen en voornamelijk de Nederlandse slavenhandel, maak je kennis met het koloniale verleden van Ghana. Een bezoek aan een van deze forten langs de kust van Ghana, neemt je mee naar dit indrukwekkende tijdperk.

In de hoofdstad Accra breng je ook een bezoek aan het Lifeline project. In het Lifeline centrum worden 30 uitgebuite jonge vrouwen opgevangen. Zij worden begeleid en opgeleid om met nieuwe kansen terug te keren in de gemeenschap. Buiten de muren van dit centrum zie je armoede in de vorm van sloppenwijken, waar veel van deze vrouwen vandaan komen. Jij zult hier met eigen ogen zien hoe de vrouwen de kans krijgen om een vak te leren en in dat jaar helemaal opbloeien.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 482
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
agredsgh@agreds.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care (AG Care - voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties. Om criminaliteit tegen te gaan heeft AG Care programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. In deze vorm van ondersteuning speelt ook World Servants een belangrijke rol. In samenwerking met AG Care bouwt World Servants klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen om deze programma’s te kunnen verwezenlijken. Naast onderwijs biedt AG Care ook hulp in de volgende sectoren: Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes. Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening. Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren. Hierdoor maken de Ghanezen meer kans op een baan. Geloofsovertuiging: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

De school in Sumniboma no.1 bestaat op dit moment uit 3 klaslokalen en biedt niet voldoende plaats aan de 270 leerlingen van de school. De school is de enige optie op goed onderwijs in de omgeving omdat er geen dorpen in de nabije omgeving zijn. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zal er dus meer ruimte moeten komen.

De uitbreiding van het huidige schoolgebouw geeft de leerkrachten meer ruimte om de leerlingen te voorzien van goed onderwijs. Op dit moment is er naast 1 goed gebouw van 3 klaslokalen nog een noodgebouw van 3 lokalen. Dit gebouw is gemaakt van klei en is als tijdelijke oplossing door de gemeenschap hier gebouwd. Het nieuwe kwalitatief goede gebouw van 3 klaslokalen zal een enorme verbetering zijn voor deze school. 

Uiteindelijk zal dit project het toekomst perspectief van de kinderen verbeteren. Door de betrokkenheid van jou bij een bouwproject in samenwerking met de lokale bevolking bouw je aan veel meer dan alleen een gebouw. Door de omgang met de lokale bevolking wissel je ervaringen uit en zal de impact van het samenwerken nog lang doorwerken in de gemeenschap.

Tijdens het project ga je met de lokale jongeren in gesprek over thema’s zoals hygiëne, vriendschappen en eigenwaarden. Deze gesprekken vergroten het bewustzijn over het belang van deze onderwerpen en zullen een blijvende verandering geven voor zowel de lokale jongeren als voor de World Servants jongeren.

Door te bouwen in Sumnibomo no.1 draag je bij aan de volgende doelen:

 • Meer kinderen uit het dorp krijgen toegang tot het basisonderwijs. Hiermee zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
 • De lokale gemeenschap is voor en tijdens het bouwproject betrokken en zal deze betrokken na jouw vertrek doorzetten. Zij blijven verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en het onderhoud van het schoolgebouw.
 • Door de ontmoetingen bespreek je belangrijke thema’s als hygiëne, vriendschap en eigenwaarde.