Bouw van klaslokalen en latrines (teachers only) in Nakpanduri in 2014

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Nakpanduri


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[GH514] Alles is veranderlijk

De hoofdleider heeft gebeld om verslag te doen van de groep in Ghana - Nakpanduri. Het geluid viel zo nu en dan weg, maar wat luid en duidelijk  klonk was dat  het uitstekend gaat met de groep. Men raakt er aan gewend dat afspraken met de dag wijzigen.

Lees meer

[GH514] Leerkrachten voor de klas in Ghana

In een telefoongesprek geeft hoofdleider Arend een kort verslag van de afgelopen week.

Lees meer

Veel inschrijvingen voor middelbare school Nakpanduri

In 2014 zijn er in Nakpanduri klaslokalen en lerarenwoningen gebouwd om het onderwijs in dit dorp te verbeteren.

In februari 2018 is het setupteam van Ghana terug naar Nakpanduri gegaan om met de te zien hoe de situatie er op dit moment voor staat en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden.

Sinds de bouw van de extra klaslokalen is de betrokkenheid met betrekking tot de school toegenomen. Kinderen van andere scholen uit Nakpanduri en van omliggende communities komen naar deze school om zich hier in te schrijven.

Het doel van de Assemblies of God (AOG) Junior High School is niet om in kwantiteit te groeien, maar in kwaliteit. Dat is waarom alleen leerlingen van de AOG basisschool gemakkelijk kunnen doorstromen naar deze middelbare school. Leerlingen die van andere basisscholen komen, moeten eerst slagen voor een toelatingstest voordat ze zich mogen inschrijven op de middelbare school van Nakpanduri.

Het toekomstperspectief van deze school is dat meer kinderen, waaronder ook meisjes, naar de middelbare school gaan en hun diploma halen.

De klaslokalen van de JHS worden goed onderhouden. AG Care en de manager van de school dragen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Veel leerlingen naar school in Nakpanduri

Onze partnerorganisatie AG Care in Ghana heeft ons laten weten dat er voor dit schooljaar (2017-2018) weer heel wat aanmeldingen zijn.

In totaal gaan er 425 jongeren naar de Assemblies of God Junior High School in Nakpanduri, waarvan 230 jongens en 195 meisjes. Iets minder meisjes dus, maar niet veel minder, waarschijnlijk mede doordat deze school een verschoningsruimte voor meisjes heeft.

Vanwege het hoge aantal leerlingen zijn de 1e, 2e en 3e klas opgesplitst in 2 klassen per leerjaar. De leerlingen op deze school zijn ongeveer tussen de 13 en 15 jaar oud.

Een overzicht per klas:

Class 1A: 68 leerlingen
Class 1B: 61 leerlingen
Class 2A: 71 leerlingen
Class 2B: 71 leerlingen
Class 3A: 76 leerlingen
Class 3B: 78 leerlingen

Lees meer

Gebied
Partner

Nakpanduri ligt in het noordoosten van Ghana. Het is een van de vijf grote dorpen in het Bunkpurugu/ Yungoo district (noordelijke region) met ruim 5.000 inwoners. Het is een nieuw district dat begin 2005 is ontstaan uit het East Mamprusi district. Het district heeft in totaal rond de 85.000 inwoners met als hoofdstad Bunkpurugu (250 kilometer van Tamale, hoofdstad van de noordelijke regio).

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.