Bouw van Klaslokalen in Najong #2 in 2015

 • Omgeving
  Omgeving
 • Raad van Ousten van Najong #2
  Raad van Ousten van Najong #2
 • Onderweg naar het Noorden
  Onderweg naar het Noorden
 • Lokaal Junior High School
  Lokaal Junior High School
 • Kids aan het spelen tijdens eerder project in Noord-Ghana
  Kids aan het spelen tijdens eerder project in Noord-Ghana
 • Junior High School (JHS) van Najong #2
  Junior High School (JHS) van Najong #2
 • Kinderprogramma tijdens eerder project in Noord-Ghana
  Kinderprogramma tijdens eerder project in Noord-Ghana

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Najong #2


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

GH515 | Toch een bezoek aan Accra!

Via SMS bereikte ons het bericht dat de groep, door het vroege vertrek vanmorgen, op tijd in Accra is gearriveerd waardoor de deelnemers toch een bezoek konden brengen aan het Lifeline project en de souvenirmarkt!

Lees meer

  GH515 | Gewijzigde reisplannen in Ghana

  Zojuist belde hoofdleider Anneke om te zeggen dat de reisplannen van de groep in Ghana veranderd zijn.

  Lees meer

   Stephen Abarika bezoekt school en schrijft het volgende

   “Here in rural northern Ghana, it's difficult to have adequate classrooms!”

   Many parts of rural northern Ghana lack adequate classrooms and other physical infrastructure to enhance teaching and learning. This has, and continues to affect delivery of good access and quality basic education in these communities with the most affected being the girl-child.

   Your contribution afforded these underserved communities to be provided new and modern classrooms for improved access and quality basic education. Enrollment is progressively increasing while teachers are to a large extent attracted by the injection of new and modern classrooms.

   Excitement among children - when the school system improves
   Both the teacher and pupils are happy. The provision of a new classroom and tables now make teaching and learning more child and teacher friendly. A conducive learning environment is created. The class teacher is seen moving more freely promoting good contact with pupils during teaching hours. A complete positive change  has occurred here. Thanks to all those who contributed towards this live transforming project.

   Teaching and learning materials (tlms)  more secured
   Schools in rural communities find it challenging in storing TLMs. These teaching and learning materials can be difficult to come by, and must be well secured so learners can have access to the learning materials for their studies.

   Through your financial assistance, AG Care, World Servants and other key stakeholders were able to assist schools deprived community school northern Ghana with cupboards to help in securing existing schools teaching and learning materials. This move has indeed helped in the promotion of access and quality basic education 

   Water promotes good living 
   Good quality water constitutes an important part of school administration throughout the world. Access to good quality water is therefore considered as crucial to the proper running of any school especially at the basic level. It enhances and promotes healthy living among school children doing school contact hours. For example most sanitation challenges within school system are solved if water is available and at the required quantity. Unfortunately, the story is different in most basic schools in rural communities in northern Ghana. The schools lack these essentials services putting the lives of school children at risk. The girl-child who suffer the most, have to go long distances to collect water for use in the school. At times they miss classes in the process.  The rain water havesting tank constructed through your funds continue to provide water for school children and teachers on a more sustainable manner now.

   Their new toilet facility is being put to good use. 
   The era where pupils use to visit the bush to go to toilet during school hours is all over. This new toilet facility is serving the good interest of children and teaching staff as well. The girl-child and female teachers and find their schools gender friendly. This type of toilet facility has a girl changing room inbuilt into it to cater for the unique needs of student girls and their female teachers.
   Schools girls no longer have to stay home during their menstruation  period. They can change themselves using the changing rooms and get back to the classrooms to continue with their lessons with their male counterparts.

   Lees meer

   Verbeterde omstandigheden

   De gerealiseerde verbetering voor de leerlingen van deze Junior Highschool zijn enorm;. Nieuwe ruime lokalen, toiletten en een watervoorziening. Ook de gemeenschap is trots op  de ontwikkelingen die de school doormaakt. Er wordt door het schoolbestuur en de chief hard gelobbyd bij het district om de school op het elektriciteitsnet aangesloten te krijgen zodat de lokalen s avonds gebruikt kunnen worden voor huiswerkbegeleiding en andere activiteiten.

   Het aantal leerlingen op de JHS is toegenomen van 210 naar 273 waarvan 147 jongens en 126 meisjes. Steeds meer meisjes leren door en in klas 1 en 2 zitten evenveel jongens als meisjes. In klas 3 is het aantal meisjes beduidend lagen. De komst van de verschoningsruimte en betere voorlichting moeten  ervoor zorgen dat meer meisjes de school afmaken. De school heeft nu 5 gekwalificeerde leerkrachten en de overige 2 volgen inmiddels een cursus.

   Lees meer
   Gebied
   Partner

   Najong #2 is een dorp dat op 25 kilometer van Bunkpurugu ligt de hoofdstad van het Bunkpurugu Yunyoo district. Het regent er van mei tot september en de temperatuur beweegt zich dan tussen de 16 en 30 ° Celsius. De wegen zijn niet verhard en daardoor in de regentijd slecht begaanbaar. In Najong #2 wonen ongeveer 2.000 mensen die tot de Bimoba stam horen. De meeste gezinnen leven van de opbrengsten van hun land en hebben een laag inkomen. Er is veel armoede en het gebied heeft last van kleine conflicten, voornamelijk over land, tussen Bimobas en de Kokombas, de naburige stam. De overheid doet haar best om een blijvende oplossing voor deze conflicten te vinden.

   Stephen Abarika

   P.O. Box CT 1647
   Cantonments
   Accra
   Ghana
   +233 302 43 37 87
   info@agcareghana.org

   AG Care Ghana

   Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

   Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
   Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
   Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

   Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

   • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
   • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
   • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
   • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.