Bouw van renovatie groepshuis in Chimaltenango in 2018

 • Uibarsting van vulkaan Fuego
  Uibarsting van vulkaan Fuego
 • Omgeving bedolven door as
  Omgeving bedolven door as
 • Komende zomer ga je hier het dak op!
  Komende zomer ga je hier het dak op!
 • Een kijkje binnenin de kapel van Camp Canaan
  Een kijkje binnenin de kapel van Camp Canaan
 • Het heuvellandschap in de omgeving
  Het heuvellandschap in de omgeving
 • Veel van de kinderen wonen in een achterstandswijk
  Veel van de kinderen wonen in een achterstandswijk
 • Voorraad voor de kampvuurtjes
  Voorraad voor de kampvuurtjes
 • Prachtige uitkijk op het vulkanische landschap
  Prachtige uitkijk op het vulkanische landschap
 • De kapel op het terrein van Camp Canaan
  De kapel op het terrein van Camp Canaan
 • Kids van AMG scholen naar Camp Canaan
  Kids van AMG scholen naar Camp Canaan
 • Potje voetbal met de kinderen
  Potje voetbal met de kinderen
De week van hun leven
zware levensomstandigheden
vulkanisch land

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Chimaltenango


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

GU118 | Het dak is eraf!

De groep is nog niet vertrokken, maar er is nú al een nieuwsbericht...

Lees meer

Vulkaanuitbarsting in Guatemala

Zoals in het nieuws al werd bericht werd Guatemala afgelopen zondag getroffen door de uitbarsting van vulkaan Fuego en ook een tweede uitbarsting vanmorgen is op het nieuws gemeld. Het gebied direct grenzend aan de vulkaan is bereikt door de lava en het omliggende gebied door brokstukken en vooral veel as. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen of geevacueerd. In Chimaltengo en omgeving merken ze vooral de gevolgen van de as.

Onze partnerorganisatie AMG Guatemala werkt in dit gebied en zet zich in om de mensen te helpen die hun huizen en families zijn verloren door de uitbarsting. Er wordt door de organisatie onder andere water, voedsel en kleding ingezameld, wat wordt uitgedeeld aan de slachtoffers om hen zo te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeftes.

We zijn blij dat AMG liet weten dat de families van de medewerkers van AMG en de scholen in Chimaltenango geen grote schade hebben geleden, uitgezonderd de schade die de as aan de daken, wegen en grond heeft veroorzaakt. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de schade is aan Camp Canaan.

We leven mee met de mensen in Guatemala die in zo’n korte tijd zoveel hebben verloren. Ook bidden we voor AMG, dat ze de juiste middelen mogen hebben om de mensen te ondersteunen en bidden ze kracht en liefde toe om de slachtoffers in hun nood bij te staan.

Lees meer

Back in NL

Na een indrukwekkende reis is GU118 terug op Nederlandse bodem. Nu nog ff met de jetlag dealen...

“Groepsfoto”


In Guatemala wordt hard gewerkt aan de finishing touch!

Wat is het een prachtig gebouw geworden!

Lees meer

Hoe kijkt onze partner terug op het project?

Na elk project vragen we onze partner hoe het project is gegaan en welke lessen de partner heeft geleerd. Je vindt hier het bijbehorende rapport.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Chimaltenango is een stad met 45.900 inwoners gelegen op 1.786 meter in het Centrale Hoogland. Dwars door de stad loopt de Pan-Amerikaanse Snelweg, een netwerk van wegen, 30.000 km lang, die Alaska met Chili verbindt.

In de omgeving van Chimaltenango liggen veel Indiaanse dorpen waar de mensen leven van hun vee en het verbouwen van granen en suikerriet. De grond bestaat uit een speciale kleisoort die erg geschikt is voor de productie van stenen en aardewerk.

Camp Canaan ligt buiten Chimaltenango op een groot terrein van 40 accres met diverse gebouwen, een voetbalveld, basketbalveld, klimwand, trampolines en een zwembad met ijskoud water.

Guatemala heeft een tropisch klimaat met temperaturen die schommelen tussen de 14 graden Celsius ’s nachts en 25 graden Celsius overdag in de maanden juli en augustus. In deze maanden is de luchtvochtigheid erg hoog. Juni is echter de natste maand. De extreme buien kunnen soms hevige schade aanrichten. 

Verder is Guatemala het land van meer dan 20 vulkanen en heeft het een kleurrijke Maya-cultuur, die nog steeds flink vertegenwoordigd is. 

Apartado 2936
01901
Guatemala-City
Guatemala

info@amgguatemala.org

AMGG

De overkoepelende organisatie American Mission to the Greeks (AMG) is in meer dan 30 landen actief om kinderen hulp te kunnen bieden. De meeste kinderen komen uit een gebroken gezin en hebben te maken gehad met misbruik en verwaarlozing. AMG Guatemala zorgt voor de kinderen in het eigen land en ondersteunen meer dan 8000 kinderen in 30 gemeenschappen.

World Servants helpt AMG Guatemala met name in de sector onderwijs, één van de zes gebieden waar de organisatie zich op focust:

 1. Onderwijs: door middel van het ‘School for Parents’ initiatief worden er thema’s als het onderhouden van een gezin en de rechten van een kind behandeld. De kinderen zelf kunnen ook op de steun van AMG Guatemala rekenen: afhankelijk van de toegang tot de scholen wordt er vanuit de organisatie formeel onderwijs of educatieve ondersteuning geboden. Daarnaast worden evenementen en culturele activiteiten georganiseerd.
    Al deze aspecten van het onderwijs worden in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en            andere organisaties gerealiseerd.
 1. Bescherming: afdeling ‘At Risk No More’ zorgt hiervoor. Door middel van therapeutische             begeleiding wordt geprobeerd de kinderen te helpen om ondanks de ingrijpende gebeurtenissen         die ze hebben meegemaakt, weer dichter bij God te komen.
 2. Gezondheidszorg: de organisatie heeft tot dusver een landelijk ziekenhuis, meerdere lokale          klinieken en drie tandartsposten opgezet. Daarnaast komen medische hulpteams naar de mensen toe om ook op deze manier operaties te kunnen doen. 
 3. Beroep: door twee kleine projecten op te zetten worden er in Guatemala nu studenten opgeleid om later aan de slag te kunnen als timmerman, kleermaker of bakker. Ook wordt er voor beurzen gezorgd waardoor jongeren in Guatemala zich op hun toekomst kunnen richten.
 4. Noodhulp: na een aardbeving in 1976 begon AMG Guatemala met het verzorgen van noodhulp. Water, voedsel, medicijnen en een hele gemeenschap waarin honderden mensen onderdak kunnen vinden is het gevolg van de inzet van deze organisatie. En dat is nodig ook: naast de aardbevingen die plaats kunnen vinden zijn ook vulkaanuitbarstingen, overstromingen en tropische stormen geen uitzondering.
 5. Sponsorschap: als laatste kun je door AMG Guatemala voor 32 dollar per maand een kind uit het land sponsoren. Hierdoor worden primaire behoeften als kleding en voedsel gerealiseerd, maar ook zaken als onderwijs met daarbij les over de Bijbel worden op deze manier werkelijkheid.

De leerlingen van de AMG-scholen leven in veel gevallen op plekken in de stad en op het platteland die worden gekenmerkt door armoede en geweld. Deze zware omstandigheden hebben een grote impact op de ontwikkeling van deze kinderen. Op school krijgen ze onderwijs, een maaltijd, gezondheidszorg, huiswerkbegeleiding en worden ze geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling (moreel en geestelijk). Doel is dat ze de kansen die ze krijgen op een betere toekomst ook grijpen. Tijdens hun schooltijd (basis- en middelbaar) krijgt deze ontwikkeling een extra boost door alle leerlingen in de leeftijd van 9 - 20 jaar jaarlijks vijf dagen door te laten brengen in Camp Canaan. In de 35 jaar heeft het kamp een programma ontwikkeld dat de kinderen veel zelfvertrouwen geeft en het gevoel dat ze ertoe doen en door God geliefd zijn.

Door de 35 jaar oude gebouwen te renoveren in Camp Canaan bereiken we het volgende:

 • De accommodatie voldoet aan de eisen en is een veilige plek voor de kinderen. Twee jaar geleden is tijdens een storm het dak van een andere cabin door omvallende bomen vernield.
 • Dit belangrijke programma kan worden gecontinueerd en naar een nog hoger plan worden gebracht. 
 • Jaarlijks kunnen hier 2.500 leerlingen (gedurende 42 weken) terecht voor de week van hun leven.
 • Dat de levens van deze kinderen ingrijpend zullen veranderen en dat ze sterker teruggaan.

Veel van de kinderen die terugkijken op hun tijd in Camp Canaan geven aan dat ze hier hun eigen identiteit en waarde hebben mogen ontdekken. Het was elk jaar weer de beste week van hun leven.