Taakomschrijving hoofdleider

De hoofdleider heeft de algemene coördinatie van het project. Met het World Servants-concept als startpunt, zorgt de hoofdleider ervoor dat het project goed geleid wordt. Hij/zij overziet het hele project, houdt in de gaten hoe het groepsproces zich ontwikkelt, of de verschillende aspecten van het project in balans zijn, of de organisatie goed verloopt, etc. Ook onderhoudt de hoofdleider de contacten met derden (de lokale organisatie, de projectlandcoördinator). Daarnaast geeft de hoofdleider leiding aan het leidersteam.

Veel deeltaken kunnen aan de leiders gedelegeerd worden. De algemeen coördinerende taak biedt de hoofdleider de mogelijkheid om af en toe bij te springen waar het mis dreigt te gaan, zonder overal als een vangnet onder te hangen. Ook leiders mogen fouten maken en nieuwe vaardigheden leren, mits dit de voortgang van het project niet (te veel) belemmert. In een acute crisissituatie neemt de hoofdleider altijd het initiatief. Wacht niet tot iemand anders iets gaat doen. Soms is er geen tijd om te overleggen met je leiders. Achteraf kun je met je leidersteam evalueren of je verstandig hebt gehandeld en hoe eventuele problemen in de toekomst moeten worden aangepakt. Als hoofdleider blijf je het geheel overzien en waak je over de continuïteit van het project.

Profiel van een hoofdleider


Geloofsbeleving:

 • je leeft vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus.
 • je bent meelevend lid van je eigen gemeente of kerk;
 • je onderschrijft de uitgangspunten van World Servants.

Persoonlijkheid:

 • je bent flexibel;
 • je bent een initiatief-nemer;
 • je bent een leider en je hebt daar voldoende ervaring in;
 • je hebt een dienende houding naar anderen toe zowel naar deelnemers als de lokale mensen;
 • je hebt een goede lichamelijke conditie;
 • je kunt zowel zelfstandig als in groepsverband werken;
 • je hebt ervaring met groepswerk

Wenselijke ervaring:

 • je hebt eerder een World Servants-project meegemaakt (als deelnemer of leider);
 • je hebt ervaring in een ontwikkelingsland;
 • je hebt ervaring met het leiden van (vakantie)kampen.

Wat doet een hoofdleider?

Voor het project:

 • het zich eigen maken van het leidershandboek met het World Servants-concept;
 • samenstellen van leidersteam in samenwerking met de afdeling Marketing & Training van World Servants;
 • zich verdiepen in het project(land). Informatie van de set-up medewerkers en verslagen van voorgaande jaren zijn te vinden op worldservants.nl/team-ondersteuning;
 • gesprek met de hoofdleider van het voorgaande jaar;
 • bezoek aan de hoofdleidersoverdrachtavond voor de laatste informatie en andere zaken voordat je op pad gaat;
 • tijdens het voorbereidingsweekend of –dagen de deelnemers informeren over onder andere het land en het project;
 • programma maken voor het project;
 • taakverdeling regelen en coördineren;
 • aanvullen of vervangen door het maken van leiderspagina’s op de website (eventueel dit delegeren aan een ander leider);
 • voorbereidende leidersmeetings plannen en leiden.

Tijdens het project:

 • het onderhouden van directe contacten met de projectlandcoördinator of partnerorganisatie van het (gast)land;
 • beheren van het geld, vliegtickets en paspoorten etc.
 • het zorgdragen voor de logistieke voorwaarden;
 • leidinggeven aan het project;
 • het leiden van een GMG-groepje;
 • het leiden van de leidersteamvergaderingen;
 • een pastorale taak;
 • vorm geven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
 • verantwoordelijk voor het programma– en noodgeld en creditcard.

Na het project:

 • het maken van een algemeen en intern verslag;
 • het evalueren van het project met leidersteam;
 • het maken van een kort verslag voor de projectevaluatiedag;
 • aanwezig zijn op de projectevaluatiedag en actief meedoen met alle onderdelen;
 • het begeleiden van de groep tijdens het World Servants-festival.