'Indruk in de hele stad'

Hoe betrek je jonge mensen bij diaconaat? Die vraag stelde Ans Boven, kerkelijk werker van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Groningen, zichzelf een paar jaar geleden. Ze besloot, namens de kerken, te gaan samenwerken met World Servants. Ans vertelt nu hoe de projecten impact hebben binnen de stad, de kerk en hoe het de jongeren heeft veranderd.

'Het idee om via World Servants in actie te komen ontstond na een catecheseavond. Het verschil tussen arme en rijke landen lijkt soms zo'n onoplosbaar probleem. Ik merkte dat jongeren wat moedeloos en soms onverschillig reageerden als het punt van geld- en tijdbesteding aan de orde kwam.

We hebben bewust de samenwerking met World Servants gezocht, omdat het motto van World Servants ons erg aanspreekt. Als jongerenwerkers willen we graag bereiken dat jongeren bouwen aan zichzelf en zich voor anderen inzetten. Doordat ze zelf de mensen in het projectland leren kennen en ze zien hoe ze leven, heeft het project een grote impact. Daarom hebben we besloten om iedere twee jaar een groep mee te laten gaan met een project.

We merken dat het project erg leeft binnen de gemeente: mensen bieden klussen aan, we mogen de kerstattenties verzorgen, we krijgen diverse spaarpotjes en het project wordt genoemd als gebedspunt.

World Servants biedt de ondersteuning die we nodig hebben. Door deze samenwerking kunnen we bijvoorbeeld huis-aan-huis-collectes organiseren. Juist met dergelijke acties krijgt het dienen - ook hier in Nederland - concreet vorm. Door in de vrieskou langs de deuren te gaan, laten de jongeren zien dat ze echt bereid zijn iets van zichzelf op te geven voor de ander. En dat maakt indruk bij de mensen in de stad. Ook biedt het ze een eenvoudige, maar heel concrete mogelijkheid om ook zelf 'in beweging' te komen voor gerechtigheid in de wereld - door te geven of door zelf mee te collecteren.

Het meest stimulerend was dat we bij ons vorige project merkten dat het een positieve invloed had op het geloofsleven van de jongeren. Zonder de afleiding van tv, internet en mobieltjes, midden in de prachtige natuur, iedere dag met elkaar in gesprek over God, raakte het evangelie hen anders en dieper dan in Nederland. Jongeren zijn zich bewust geworden van wat geloven inhoudt. Verschillende jongeren wilden ook in de tijd na het project hun geloof belijden en zich inzetten voor anderen.

Jongeren zijn zich bewust geworden van wat geloven inhoudt

Ans Boven