Jaarlijks met de kerk bouwen aan verandering

Ds. Gertjan Robbemond is predikant in de protestante gemeente van Oud-Beijerland. In de afgelopen jaren gingen 55 Oud-Beijerlanders met World Servants mee. Hun enthousiasme sloeg over: sinds 2013 gaat Gertjan jaarlijks mee. ‘Het is een buitengewoon gave ervaring. Je wordt er een rijk en gezegend mens van.’

Als leider van de groep Oud-Beijerland stimuleert Gertjan jongeren om mee te gaan met World Servants: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit een manier van dienen is die goed bij jongeren past. Het ontmoeten van mensen uit een compleet andere cultuur en je daarbij kwetsbaar opstellen... daar leer je veel van. Het laat jongeren anders kijken naar de mensen om hen heen. Ik benadruk altijd dat je wel geld kunt sturen, maar dat dat het nooit haalt bij een persoonlijke ontmoeting. Als je schouder aan schouder op de bouwplaats staat, dan ben je één. Dat is zo anders dan wanneer je iets alleen van televisie kent of naar mensen kijkt vanuit een vooroordeel. Je moet het eigenlijk zelf ervaren, het voelen. Dan worden vooroordelen weggenomen. Dat kan ook moeilijk zijn, want je moet soms grenzen verleggen. Maar het leidt tot persoonlijke ontwikkeling en stimuleert je om te werken aan deze wereld. Dat gun ik echt iedere tiener. Je ziet ze gewoon groeien.’

‘De projecten hebben op de deelnemers veel impact. Ze merken bijvoorbeeld dat de jongeren daar met dezelfde vragen worstelen en dezelfde zoektocht doorgaan met betrekking tot o.a. bestemming en werk. Dat ze dus helemaal niet zoveel anders van elkaar zijn. Je merkt dat aan hun omgang met mensen en in het verhaal dat ze te vertellen hebben. De projecten werken bovendien als katalysator voor hun geloof. Er valt daar van alles weg om je achter te verschuilen. Vanzelfsprekendheden zijn daar ineens geen vanzelfsprekendheden meer, waardoor ze veel meer open staan voor de verwondering en voor Gods plek in hun leven. Soms vervaagt dit wel een beetje naarmate school weer begint. Het is voor jongeren echt een uitdaging om dit vast te houden, omdat het leven hier weer ingekaderd is door dingen die moeten en de luxe. Het vraagt aandacht om de verandering hier te behouden en die persoonlijke ontwikkeling door te zetten. En daar ligt denk ik een belangrijke rol voor de kerk. De inbedding in hun geloofsgemeenschap is voor jongeren heel belangrijk. Maar de ervaring blijft hoe dan ook altijd een kostbare plek behouden in het leven van deelnemers. Het raakt hun en brengt ze in beweging, in hun geloof, in hun normen en waarden en in het vinden van hun plek in de wereld. Je merkt ook dat jongeren in de kerk dienstbaarder zijn en meer doen voor anderen. Dat mag van mij nog wel meer overlopen naar andere gemeenteleden.’

‘Ik geloof dat de kerk een heel primaire taak heeft om niet alleen verkondigend, maar juist ook door dienstbaarheid God zichtbaar te maken in deze wereld. Weet je, liefde vermenigvuldigt zich als je het uitdeelt. Natuurlijk ben je ook kerk om jezelf te vormen, maar we moeten niet alleen houden wat we hebben, maar dat ook uit delen. We zijn nietkerk om kerk te zijn, maar om door middel van dienstbaarheid Gods werk te doen in deze wereld. World Servants helpt jongeren deze rol ook in te zien.’

‘Ook in de kerk zelf brengt World Servants veel teweeg. Elk jaar wordt er een stamppotmaaltijd gekookt door leden van de kerk die zich daar enthousiast voor inzetten. De opbrengsten hiervan gaan naar de deelnemers. Deze maaltijd heeft een enorm sociaal effect op de kerkelijke gemeente: het bindt mensen samen. Het doel van actievoeren is dan wel om geld op te halen, maar het dient ook een extra doel, namelijk mensen bij elkaar te brengen. Zelfs als er niemand vanuit onze kerk meegaat, dan gaan we toch door met die acties. Het is leuk om met verhalen terug te komen en dat ouderen dan vaak zeggen: ‘als ik jong was, zou ik ook gaan.’ Onze verhalen maken mensen enthousiast om ook te gaan dienen.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat voor predikanten en jongerenwerkers alleen maar winst te behalen valt door mee te gaan met World Servants endoor jongeren daarin te stimuleren. In geloof, in levensvisie, de verbinding met mensen en je blik op de wereld. Ja, er zijn ook hobbels, maar inhoudelijk wordt je er een rijk en gezegend mens van.’

Ik geloof dat de kerk een heel primaire taak heeft om niet alleen verkondigend, maar juist ook door dienstbaarheid God zichtbaar te maken in deze wereld.

Ds. Gertjan Robbemond