Jongeren veranderen door projectervaring

Geplaatst op 4 dec 2015 - 15:18

Deelnemers die met World Servants op project zijn geweest veranderen echt door die ervaring. Dat blijkt uit de resultaten van de effectmeting, die we dit voorjaar uitvoerden onder deelnemers die op project gingen en onder de deelnemers van vorig jaar. Jongeren die op project zijn geweest doen gemiddeld meer vrijwilligerswerk in hun kerk of buurt, ze zijn meer betrokken bij mensen in ontwikkelingslanden en ze consumeren duurzamer.

Na hun project doen jongeren die voor het eerst zo’n reis deden 50% meer vrijwilligerswerk in de kerk en zelfs 60% meer vrijwilligerswerk in hun dorp of buurt. Dat de ontmoeting met de lokale gemeenschap indruk maakt blijkt ook uit het feit dat ze na hun project aanzienlijk vaker zeggen dat Nederlanders zouden kunnen leren van mensen in ontwikkelingslanden. Vooral deelnemers die jonger dan 20 zijn geven aan dat ze zich meer betrokken voelen bij die mensen. Die groep zegt ook dat ze na hun reis zuiniger omgaan met water en energie en dat ze duurzaam geproduceerde kleding en voeding belangrijk vinden. Tenslotte geldt voor jonge reizigers dat ze na hun werkvakantie meer vertrouwen in zichzelf hebben.

De effecten ontstaan in de visie van World Servants vooral door de ontmoeting met de lokale bevolking in de gemeenschappen waar we werken. Hoe meer contact er tijdens het project tussen de deelnemers en de gemeenschap is, hoe sterker de effecten optreden. De interactie zorgt ervoor dat jongeren gaan nadenken over hun waarden en ze opnieuw gaan vaststellen wat ze belangrijk vinden in het leven. Een goede voorbereiding, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede begeleiding tijdens de reis spelen ook een belangrijke rol.

Het is voor het eerst dat de effecten van dit soort projecten op jongeren op een kwantitatieve wijze in Nederland zijn onderzocht. Aan het onderzoek deden 470 jongeren mee.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.